Pensionsplagiaten

Läs rapporten (2017)

Ladda ner som PDF

En av fem privatanställda tjänstemän arbetar på företag utan kollektivavtal. De riskerar att få flera tusen kronor lägre pension än anställda med kollektivavtalad tjänstepension. Skillnaden är så stor att man kan säga att kollektivavtalad tjänstepension är originalet och alternativen är dåliga plagiat.

Idag arbetar cirka 270 000 privatanställda tjänstemän på företag utan kollektivavtal. De riskerar därmed att gå miste om hundratusentals kronor per person i pensionskapital och tusentals kronor i lägre månadspension. Så hårt slår nämligen avgifterna i den tjänstepension som arbetsgivare utan kollektivavtal kan välja för sina anställda. Det visar rapporten Pensionsplagiaten – mer pension för pengarna med ITP som PTK har tagit fram tillsammans med Alecta.

– Vi vill uppmärksamma det ekonomiska värdet av kollektivavtal och effekten av de upphandlingar som gjorts inom ITP. Det handlar om en prispress som rejält har sänkt avgifterna för att förvalta kollektivavtalad tjänstepension, säger PTK:s kommunikationschef Jonas Mellqvist.

Den premie som arbetsgivare med ITP sätter av till sina anställdas tjänstepension har varit mallen när övriga planer tagits fram, både inom och utanför kollektivavtalen. Det är inte ovanligt att tjänstepensioner utanför kollektivavtalet benämns som en ”ITP 1-liknande lösning”, vilket brukar innebära att avsättningen till tjänstepensionen är lika hög som för en person som har ITP 1.

– Avsättningen är lika stor men avgifterna skiljer sig åt. Det är först när man kombinerar premien, alltså hur mycket arbetsgivaren betalar in varje månad, med hur mycket som försvinner längs vägen som värdet av tjänstepensionen blir tydligt, säger Jonas Mellqvist.

I Pensionsplagiaten redovisar PTK och Alecta det faktiska pensionsutfallet av tjänstepensionsplaner som företag med och utan kollektivavtal erbjuder sina anställda. Rapporten utgår från tre exempelpersoner – en systemvetare, informatör och jurist. Effekterna för den anställda med eller utan kollektivavtal är stora. För informatören skiljer det upp till 4 000 kronor per månad i pension mellan att ha ITP och en tjänstepension till ordinarie pris, utanför kollektivavtalen. För systemvetaren uppgår skillnaden upp till nära 5 000 kronor per månad, och för juristen hela 14 000 kronor.

– Värdet av tjänstepensionen måste bedömas med utgångspunkt i hur mycket den anställda får ut i månadspension. Innan den anställda får ut sin tjänstepension ska den förvaltas klokt under många års tid och med så litet kostnadsläckage som möjligt. Vår rapport visar att kollektivavtalad tjänstepension är något som både arbetsgivare och anställda verkligen tjänar på, säger Jonas Mellqvist.

Rapporten släpptes 2017-06-02.