Så mycket bättre tjänstepension

Läs rapporten (2018)

Ladda ner som PDF

Den här rapporten från 2018 visar hur tjänstepensionen ITP har förbättrats genom fyra upphandlingar. Resultatet är lägre avgifter och högre kvalitet till samma kostnad för arbetsgivaren.

För att förbättra villkoren för de två miljoner privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP har Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, vid fyra tillfällen upphandlat de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Vid alla fyra upphandlingar har avgifterna sänkts, på både fondförsäkring och traditionell försäkring.

I den här rapporten lägger vi stort fokus vid avgifterna, eftersom de är det enda pensionsspararen kan veta på förhand och själv påverka. Dessutom betalar spararen avgifterna varje år, oavsett om börsen går upp eller ner.

Effekten av upphandlingarna kan innebära ett 334 000 kronor högre pensionskapital när det är dags att gå i pension. I den senaste upphandlingen har även utbetalningsparametrar jämförts. Våra beräkningar visar att upphandlingarna kan ge tusenlappar mer i utbetald pension – varje månad.

Sammanfattning

  • Den enskilt tydligaste effekten av Collectums upphandlingar är de sänkta fondavgifterna. Sedan 2007 har fondavgifterna pressats med 78 procent. Samtidigt har den genomsnittliga fondavgiften på hela den öppna markna den varit i stort sett oförändrad.
  • Den totala effekten av upphandlingarna är ett pensionskapital som är 14 procent högre vid pension, jämfört med motsvarande sparande på den öppna marknaden.
  • I den senaste upphandlingen har en helt ny utvärderingsmodell använts, där pensionssparandet har delats in i tre faser. De bolag som presterade bäst i alla tre faserna valdes ut. Resultatet är 23 procent högre pensionsutbetalningar.
  • Upphandlingarna har gynnat både företagen och deras anställda eftersom en större andel av de pengar som företagen betalar i tjänstepension nu går till pensionsspararnas framtida pension, i stället för till högre avgifter till pensionsförvaltarna.
  • Försäkringsbolagen själva åstadkom inga avgiftssänkningar på eget initiativ mellan 1990 och 2007, då de privatanställda tjänstemännen fritt kunde välja bland ett tjugotal olika försäkringsbolag som förvaltare av tjänstepensionen.

Så har rapporten tagits fram

Beräkningarna av effekten för tjänstemannen har gjorts av Collectum. Collectum har sammanställt rapporten på uppdrag av PTK och Svenskt Näringsliv.