Tjänstepensionen ITP – Ett livslångt trygghetspaket

Läs rapporten (2021)

Ladda ner som PDF

Tjänstepensionen ITP är en trygghet som följer den privatanställda tjänstemannen hela livet. Tyvärr riskerar den pensionär som tillfälligt vill återgå till arbete en skattesmäll, eftersom det inte går att pausa tjänstepensionen. Det behövs en lagändring.

Tjänstepensionen ITP

  • omfattar i dag 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän på 36 000 företag som har kollektivavtal. Under 2020 betalade arbetsgivarna in 62,5 miljarder kronor – eller 171 miljoner kronor om dagen – till tjänstepensionen ITP.
  • är ett helt paket med försäkringar och skydd som kompletterar de allmänna trygghetssystemen och bidrar till välfärden i Sverige. För arbetsgivare är det ett enkelt sätt att känna sig trygg med att de anställda har bra försäkringar. För anställda innebär det en trygg och enkel lösning som följer med genom hela livet.
  • är en del av den svenska kollektiv avtalsmodellen, som handlar om en gemensam syn på en sund och välfungerande arbetsmarknad. Den svenska modellen, att representanter för arbetsgivare och anställda kommer överens, har varit en viktig framgångsfaktor i bygget av det moderna Sverige.

I dag kombinerar cirka 350 000 seniorer pension med jobb, enligt beräkningar från tjänstepensionsföretaget Alecta. Fler och fler äldre har både möjligheten och viljan att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen.

Det ligger i allas intresse att de pensionärer som tillfälligt vill gå tillbaka till arbete ska kunna göra det. Men de riskerar i dag en skattesmäll eftersom lagstiftningen gör att det inte går att pausa tjänstepensionen på samma sätt som det går att pausa den allmänna pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten.

Vi, som representerar anställda och arbetsgivare, har flera gånger lyft behovet av ett mer modernt och flexibelt regelverk. Även Pensionsgruppen i riksdagen har upp märksammat problemet. Det har även Riksrevisionen, som rekommenderat regeringen att ta bort alla legala hinder för att pausa pågående utbetalningar.

I rapporten finns ett konkret förslag på en omformulering av lagtexten, helt i enlighet med Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 2015:68. Så, vad väntar vi på?

På kort sikt skulle ett ändrat regelverk bidra till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin, i hela landet. På längre sikt skulle det möjliggöra för den pensionär som vill och kan arbeta längre – precis det som staten hela tiden säger sig vilja uppmuntra: att låta den som kan och vill arbeta längre.

Vi är stolta över den välfungerande svenska modellen och att tjänstepensionen ITP bidrar till välfärden. Det är viktigt att riksdag och regering känner till hur arbetsmarknadens parter arbetar för att fortsätta utveckla en tjänstepension i toppklass, väl rustad för att klara samhällsförändringar både nu och i framtiden.

Gör det möjligt att pausa uttaget av tjänstepension

Inkomstskattelagen bör ändras så att det blir möjligt att pausa tjänstepensionsutbetalningarna, på samma sätt som det redan i dag går att pausa uttaget av den allmänna pensionen.

Därför bör det vara möjligt att pausa uttaget av tjänstepension

  • Att kunna pausa uttaget av tjänstepension vore bra både för individen, staten och arbetskraftsutbudet.
  • Det skulle uppmuntra till arbete längre upp i åren och det skulle bli möjligt för den som efter en tids pensionärstillvaro vill börja jobba igen att göra det utan att riskera en skattesmäll.

Så blir det möjligt att pausa uttaget av tjänstepension

Inkomstskattelagen 58 kap 11 § måste omformuleras för att det ska gå att göra en paus i uttaget av tjänstepension. Det finns redan ett liggande förslag på en omformulering i Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 2015:68, Tjänstepension och tryggandelagen som skulle göra det möjligt.

Vi, arbetsmarknadens parter, stöttar förslaget. Det finns också ett generellt stöd hos politiker, myndigheter och flera tjänstepensionsaktörer om att en sådan möjlighet skulle vara positiv. Alla remissinstanser var positiva till förslaget i SOU 2015: 68. Trots det händer inget konkret. Det senaste beskedet från regeringen är att möjligheten att pausa tjänstepensionen ingår i en pågående översyn av avdragsreglerna. Vi menar att det inte finns något skäl att vänta – det är dags att få upp frågan högst upp på agendan igen.

Inkomstskattelagen 58 kap 11 § bör ändras enligt nedan

Så här lyder texten i dag:

Ålderspension får inte betalas ut under kortare tid än fem år. Om utbetalningarna ska upphöra när den försäkrade fyller 65 år, får pension dock inte betalas ut under kortare tid än tre år. Pensionen ska under de första fem åren betalas ut med samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp. Pensionen ska upphöra när den försäkrade dör, även om den bestämda utbetalningstiden inte har löpt ut.

Förslag till ny lagtext enligt SOU 2015:68 som gör det möjligt att göra ett uppehåll i tjänstepensionen:

Ålderspension får inte betalas ut under kortare tid än fem år. Om utbetalningarna ska upphöra när den försäkrade fyller 65 år, får pension dock inte betalas ut under kortare tid än tre år. Pensionen ska under de första fem åren, i andra fall än som avses i fjärde och femte styckena, betalas ut med samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp. Pensionen ska upphöra när den försäkrade dör, även om den bestämda utbetalningstiden inte har löpt ut.

För sådan ålderspension enligt allmän pensionsplan som ska upphöra under den försäkrades livstid gäller, i stället för vad som sägs i första stycket det som anges i planen. Vad som avses med allmän pensionsplan framgår av 20 §.

Kravet på samma eller stigande pensionsbelopp under de första fem åren hindrar inte att ett uppehåll görs i pågående utbetalningar av ålderspension. Utbetalning efter ett uppehåll ska, under den tid som återstår av femårsperioden, ske med lägst samma belopp som före uppehållet eller med stigande belopp.