Tjänstepension ITP

Tjänstepensionen ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv. ITP ger inte bara mer i plånboken som pensionär; den innehåller också försäkringar för olika skeden i livet.

Vad är ITP?

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension och fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som du får från staten. I praktiken är tjänstepension uppskjuten lön – pengar som du avstår idag, som arbetsgivaren i stället betalar in till din pension. I tjänstepensionen ITP ingår dessutom sjukförsäkring och livförsäkring, som skyddar din och familjens ekonomi om du blir sjuk eller går bort.

Tjänstepensionen går att anpassa genom olika personliga val. Läs gärna mer hos Avtalat om vad som ingår i ITP och vilka valmöjligheter du har. Vill du få personlig rådgivning om vilka val som passar just dig kan du använda Avtalats rådgivningstjänst. Själva valen gör du hos Collectum.

Förkortningen ITP står för Industrins och handelns tilläggspension.

Vem har ITP?

ITP omfattar idag 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag med kollektivavtal. För att få ITP ska du vara anställd på ett företag som har det kollektivavtal som PTK har förhandlat fram tillsammans med Svenskt Näringsliv. Om du är osäker på om du har ITP kan du fråga arbetsgivaren eller prova att logga in hos Collectum. Då ser du också om du tillhör ITP 1 eller ITP 2 (vilken variant du har beror oftast på när du är född).

KTP är en annan form av tjänstepension, för tjänstemän som är kooperativt anställda.

ITP ger mer pension för pengarna

ITP står för Industrins och handelns tilläggspension, och tillägg är just vad det är. Tjänstepensionen fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som staten betalar ut. Läs mer om pensionens alla delar hos Pensionsmyndigheten.

Förutom ITP så finns det även andra typer av tjänstepension som bygger på privata avtal mellan arbetsgivare och anställda – men inget är lika förmånligt som det kollektivavtalade. Genom att ITP upphandlas centralt kan vi få de lägsta avgifterna för ditt sparande. Det gör att det blir mer pension kvar till dig i slutänden.

Tjänstepensionen ITP är självklart helt jämställd – lika för alla som omfattas av avtalet.

Få koll på ITP

Det finns ett par olika former av ITP, eftersom avtalet har förhandlats om genom åren. På våra sidor om ITP 1 och ITP 2 kan du läsa mer om hur de olika formerna fungerar och vilka val man kan göra inom respektive ITP-form.

FAKTA – Tjänstepensionen ITP

  • Kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän.
  • Förhandlas av PTK och Svenskt Näringsliv.
  • Omfattar 37 000 företag och 2 600 000 försäkrade arbetstagare.
  • Tjänstepension är uppskjuten lön.