5 snabba om ITP – så funkar tjänstepensionen

Vad är ITP? Vem får det? Hur vet man om man har det? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om tjänstepensionen ITP.

Vad är ITP?

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv. Tjänstepension är uppskjuten lön – pengar som arbetsgivaren betalar in till de anställdas framtid. Den kompletterar den allmänna pensionen från staten och ditt privata sparande. I tjänstepensionen ITP ingår dessutom sjukförsäkring och livförsäkring, som skyddar din och familjens ekonomi om du blir sjuk eller går bort. 

Förkortningen ITP står för Industrins och handelns tilläggspension.

Vem får tjänstepension ITP och varför?

Du som har ITP får det för att du arbetar på ett företag med kollektivavtal, som facket och PTK har förhandlat fram. ITP-avtalet gäller privatanställda tjänstemän. Du kan själv kontrollera om du har ITP genom att fylla i ditt personnummerpå Collectums webbplats. 

Det finns också andra former av tjänstepension som bygger på individuella avtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Du kan alltså ha tjänstepension utan att ha ITP. Men ingen privat tjänstepension är lika förmånlig som ITP. Vad det beror på förklarar vi i rapporten Pensionsplagiaten.

Vad är ITP 1, ITP 2, ITPK och KTP?

Det finns ett par olika typer av ITP, med olika lösningar för ålderspensionen. Vilken typ du har beror oftast på hur gammal du är: om du är född 1979 eller senare har du oftast ITP 1, är du född tidigare har du ITP 2. Inom ITP 2 finns det också en del som kallas ITPK. På Collectums webbplats  kan du se om du tillhör ITP 1 eller ITP 2.

KTP är en annan form av tjänstepension, för tjänstemän som är kooperativt anställda.

Kan man påverka sin ITP?

Du kan påverka din ITP genom att göra olika val för ditt sparande och försäkringarna som ingår i tjänstepensionen. Om du inte väljer blir du automatiskt försäkrad i en traditionell försäkring. Den ger dig ålderspension, utan skydd till efterlevande.

Avgifterna för sparandet är låga i ITP – så även om du inte gör något val har du en bra lösning. Du bör dock anpassa försäkringarna efter din livssituation. I rådgivningstjänst.se kan du få personlig rådgivning som hjälper dig att välja rätt för just din situation.

När kan man ta ut sin ITP?

Du bestämmer själv under hur lång tid du vill ta ut din tjänstepension, och om du vill ta ut hela eller delar av den under en viss period. ITP kan du börja ta ut redan från 55 års ålder, men du kan också vänta hur länge du vill. Den normala uttagsåldern är 65 år – men ju längre du väntar, desto högre blir pensionen. Du kan dock inte ändra dig när du väl har börjat ta ut din ITP och bestämt hur länge den ska räcka.