Efterlevandeskydd och livförsäkring

I tjänstepensionen ITP ingår ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Livförsäkringen TGL ingår för alla, medan återbetalningsskydd och familjeskydd är valbara. Om du avstår från de valbara skydden ökar i stället din egen pension. Du kan alltid ändra ditt val om din familjesituation ändras.

En kort film om hur efterlevandeskyddet i ITP fungerar.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för det skydd som finns i din ITP och som ger dina närstående pengar när du dör. Efterlevandeskyddet består dels av livförsäkringen TGL, dels av återbetalningsskydd och familjeskydd. De två senare får du själv välja om du vill teckna.

Om du inte har någon som är ekonomiskt beroende av dig bör du inte ha de här skydden – då är det bättre att pengarna går till din egen pension.

Tänk på att du kan behöva anpassa ditt efterlevandeskydd om din livssituation förändras. Det kan till exempel om du blir sambo, skaffar barn, gifter eller skiljer dig, eller när barnen flyttar hemifrån. På Rådgivningtjänst kan du få råd om hur du ska anpassa skyddet.

Livförsäkringen TGL

Alla som har ITP och som arbetar minst åtta timmar per vecka har en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension. TGL har du automatiskt så länge din anställning varar – det upphör när du går i pension eller senast när du fyller 70 år. Det är arbetsgivaren som betalar premien för TGL.

Hur stor blir ersättningen?

Ersättningen från TGL beräknas med hjälp av prisbasbeloppet. I första hand betalas ett grundbelopp ut. Om du har arvsberättigade barn under 20 år kommer ett barntillägg att betalas ut till dem.

Om du som är försäkrad inte har fyllt 55 än när du dör så blir grundbeloppet 6 gånger prisbasbeloppet (315 000 kr år 2023). När du har fyllt 55 minskar grundbeloppet lite för varje år. Men om du har barn som är under 17 år utbetalas hela grundbeloppet (6 prisbasbelopp) oavsett hur gammal du är.

Vem får ersättningen?

Den som får pengarna från din livförsäkring kallas förmånstagare. I TGL finns en generell princip för förmånstagare, som innebär att ersättningen (grundbeloppet) enligt turordning går till:

  1. make/maka/registrerad partner
  2. barn, barnbarn
  3. föräldrar

Om du har en sambo får inte hen pengarna automatiskt. Du kan dock ange din sambo eller någon annan som förmånstagare, genom att fylla i en Blankett hos Collectum om särskilt förmånstagarförordnande. Du har rätt att välja vilken person som helst som förmånstagare.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att din familj får det resterande värdet av din pension om du skulle dö innan allt har betalats ut. Ju mer du har tjänat in till din ITP, desto mer pengar blir det till familjen.

För att återbetalningsskydd ska betalas ut måste du aktivt ha valt till det i ITP-valet. När du väljer återbetalningsskydd minskar din egen pension något. Det beror på att du inte får del av några arvsvinster från andra som är försäkrade i ITP.

Du får själv avgöra om du tror att din familj behöver återbetalningsskyddet. Vill du ha hjälp att räkna på det kan du använda Rådgivningstjänst. Du kan ändra ditt val när du vill på Collectums webbplats.

Återbetalningsskydd går i första hand till din make/maka/sambo, i andra hand till arvsberättigade barn. Om du dör innan du har gått i pension betalas pengarna ut som ett månadsbelopp i fem år. Om du dör medan din pension betalas ut får din familj de utbetalningar som återstår.

Familjeskydd

Med familjeskydd får din familj ett ekonomiskt skydd om du dör före 65. Familjeskydd är en försäkring som betalas ut månadsvis under ett antal år. Du väljer själv hur stort familjeskydd du vill ha.

Familjeskyddet betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år, dock längst till den månad du skulle ha fyllt 70 år. Det finns fyra belopp att välja mellan. Som mest kan din familj få 15 767 kronor före skatt i månaden.

Pengarna går i första hand till make/make, registrerad partner eller sambo, i andra hand till dina barn (oavsett ålder). Du kan dock själv byta förmånstagare till tidigare partner, styv- eller/fosterbarn.

Kostnaden för familjeskyddet dras från de pengar som betalas in till din ITP – det betyder alltså att din egen pension minskar när du har familjeskydd. Hur mycket det kostar beror på:

  • vilket belopp du väljer
  • hur länge skyddet ska betalas ut
  • hur gammal du är
  • familjepension.

Du som har ITP 2 och tjänar över 46 438 kr i månaden (7,5 inkomstbasbelopp, 2023) har dessutom ett extra skydd som kallas familjepension. Du kan välja att avstå från denna; då betalas motsvarande premie till din ITPK. Läs mer om familjepension i ITP 2.