ITP 1 är en av de två typerna av tjänstepension för privatanställda tjänstemän med kollektivavtal. Personer födda 1979 eller senare omfattas normalt av ITP 1, men även vissa som är födda tidigare än så kan ha ITP 1.

Du som har ITP 1 kan få en betydande del av din framtida pension från din tjänstepension. Ju mer du tjänar, desto mer sparas till tjänstepensionen varje månad. Det är arbetsgivaren som betalar in premierna till din ITP 1. Du tjänar in ITP 1 från att du fyllt 25 år.

Tjänstepensionen ITP innehåller dels ålderspension, dels försäkringar som tryggar privatekonomin under och efter arbetslivet. Båda delarna går att anpassa genom personliga val.

Val inom ITP 1

Genom ITP-valet styr man över de pengar som arbetsgivaren sparar åt ens pension. Den som har ITP 1 kan göra följande val för tjänstepensionen:

  • Sparform. Hur ska pengarna växa – genom traditionell försäkring eller i fonder? Eftersom ITP är en viktig del av den slutliga pensionen måste man placera minst hälften av pengarna i en traditionell försäkring. Därefter väljer man själv hur man vill placera resten.
  • Försäkringsbolag. Vilket bolag ska förvalta pengarna
  • Efterlevandeskydd. Ska pengarna bara användas till den egna ålderspensionen eller ska de närmaste skyddas vid dödsfall genom återbetalningsskydd eller familjeskydd? Med återbetalningsskydd får din familj din ITP om du avlider. Med famlijeskydd får de en extra pension om du avlider före 65.
  • Förmånstagare. Om man har lagt till efterlevandeskydd kan man till viss del bestämma vem som ska få pengarna genom ett förmånstagarförordnande.

I Avtalats rådgivningstjänst kan alla som har aktiv ITP logga in och få personlig rådgivning om valen. Genom att fylla i uppgifter om dig själv och din ekonomi får du i en lista med personliga förslag om hur du kan anpassa din ITP efter din livssituation. Själva ITP-valet och eventuella ändringar gör du sedan hos Collectum.

Om man inte gör ett ITP-val

Om du inte väljer blir du automatiskt försäkrad i en traditionell försäkring hos Alecta, utan skydd till efterlevande. Här är du är garanterad en pension som motsvarar insatta premier och all värdeförändring därtill. Har du familj och skulle avlida före pensioneringen eller under den tid då pensionen betalas ut, får familjen inte pensionen om du inte har valt återbetalningsskydd.

Storlek och utbetalning av ITP 1

ITP 1 är premiebestämd, vilket innebär att premien (hur mycket som avsätts till pensionen varje månad) är bestämd på förhand, men inte storleken på den slutliga pensionsutbetalningen. (Detta skiljer sig från lösningen i ITP 2.) Premien i ITP 1 är 4,5 procent av lönedel upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedel däröver är premien 30 procent.

Premien betalas på varje enskild månadslön. Det innebär att även om bara någon enstaka månadslön överstiger 46 438 (år 2023) betalas ändå 30 procent i premie in för den överstigande lönedelen.

Hur mycket tjänstepension det blir som betalas ut i slutänden beror bland annat på hur stort pensionskapital som har bildats genom de inbetalade premierna och hur dessa förräntats, samt på skatter och på försäkringsbolagens avgifter. Dessutom beror månadspensionens storlek på under hur lång tid den ska betalas ut, vilket du själv kan välja. ITP 1 betalas dock normalt ut som en jämn pension under resten av livet när du väl gått i pension.