ITP 2 är en av de två typerna av tjänstepension för privatanställda tjänstemän med kollektivavtal. Personer födda före 1979 omfattas normalt av ITP 2, men det finns undantag.

Du som har ITP 2 kan få en betydande del av din framtida pension från din tjänstepension. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får tjänstepensionen. Det är arbetsgivaren som betalar in premierna till din ITP 2. ITP 2 börjar du tjäna in från 28 års ålder, men endast om du är född före 1979. I annat fall tillhör man ITP 1. Vissa företag kan även ha ITP 1 för alla anställda oavsett ålder.

Tjänstepensionen ITP 2 innehåller dels ålderspension, dels försäkringar som tryggar privatekonomin under och efter arbetslivet. Båda delarna går att anpassa genom personliga val.

Val inom ITP 2

Genom att göra ITP-val kan man anpassa sin tjänstepension efter sina behov. Den som har ITP 2 kan göra följande val för tjänstepensionen:

  • Sparform. Traditionell försäkring eller fondförsäkring?
  • Försäkringsbolag. Vilket bolag vill du ska förvalta ITPK-premien?
  • Efterlevandeskydd. Ska pengarna bara användas till den egna ålderspensionen eller ska de närmaste skyddas vid dödsfall? Med återbetalningsskydd får din familj din ITPK om du avlider.

Rådgivningstjänst kan alla som har aktiv ITP logga in och få personlig rådgivning om valen. Genom att fylla i uppgifter om dig själv och din ekonomi får du i en lista med personliga förslag om hur du kan anpassa din ITP efter din livssituation. Själva ITP-valet och eventuella ändringar gör du sedan på Avtalats webbplats.

Om du inte väljer

Den som inte själv gör ett ITPK-val får de framtida ITPK-premierna placerade i en traditionell försäkring utan skydd till efterlevande. Har du familj och skulle avlida före pensioneringen eller under den tid då pensionen betalas ut, får familjen alltså inte ut din pension om du inte har valt till återbetalningsskydd.

Omval är viktigt för vissa med ITP 2

Det finns en stor grupp människor som kan tjäna på att göra ett omval av sin ITPK. Det gäller de som stämmer in på följande tre kriterier:

  • Har tjänat in till ITPK sedan innan 2007
  • Har antingen inte har gjort något ITPK-val eller har gjort sitt ITPK-val före juli 2007
  • Är inte nära pensionsåldern

Anledningen är att det har kommit helt nya försäkringsprodukter som har lägre avgifter än de försäkringar som man kunde välja tidigare. För att få de nya billiga produkterna måste man göra ett omval, även om man väljer samma som tidigare.

Storlek och utbetalning av ITP 2

ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK. Med förmånsbestämd pension menas att du är garanterad en viss procent av din lön i tjänstepension: minst 10 procent om du har möjlighet att omfattas av ITP 2 i minst 30 år fram tills du fyller 65 år, annars får du ITP 2 i relation till hur länge du varit med. (Detta skiljer sig från ITP 1, där det i stället är månadspremiens storlek som är bestämd på förhand.) Den förmånsbestämda delen kan du inte påverka eller välja placeringar för.

Den premiebestämda delen, ITPK innebär att arbetsgivaren sätter av motsvarande två procent av din lön varje månad. Du väljer själv hur du vill att din ITPK ska förvaltas för att pengarna ska växa så mycket som möjligt.

Familjepension

För den som tjänar mer än 47 625 kr kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp, 2024) ingår även en familjepension i ITP 2. Det går dock att avstå från denna; då betalas motsvarande premie istället in till din ITPK.

Du väljer själv när du vill börja ta ut din tjänstepension och över hur lång tid du vill ta ut den. Pensionsåldern i ITP 2 är normalt 65 år, men du kan ta ut ålderspensionen redan från att du fyller 55. Vill du fortsätta att arbeta efter 65 kan du vänta hur länge du vill med att börja ta ut pensionen. Du tjänar dock inte in mer ITP 2 efter att du fyllt 65.

Kom ihåg att tjänstepensionen bara utgör en del av din ålderspension – du får också allmän pension från staten. Du hittar mer information om den allmänna pensionen hos Pensionsmyndigheten och på minpension.se.

En kort film om hur familjepensionen i ITP 2 fungerar.