Sjukförsäkring ITP

Tjänstepensionen ITP innehåller förutom ålderspension också en bra sjukförsäkring. Den ger en sjuklön och sjukpension som täcker upp mot 90 procent av lönen. Trots att sjukförsäkringen är en viktig förmån i ITP-avtalet känner bara hälften av de privatanställda tjänstemännen till att den finns.

Sjukförsäkringen inom ITP kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. Det innebär att du som har kollektivavtal får ut en större ersättning när du blir sjuk, än den som inte omfattas av kollektivavtal. Sjukförsäkringen inom ITP heter sjukpension, men egentligen består den kollektivavtalade ersättningen av två delar: sjuklön och sjukpension. Sjukpensionen betalas ut av Alecta.

Ersättning om du blir sjuk – för dig med kollektivavtal:

  • Om du blir sjuk får du först sjuklön från jobbet (med karensavdrag). Den här sjuklönen motsvarar 80 procent av den vanliga lönen. Detta gäller till och med dag 14 av din sjuktid.
  • Från och med sjukdag 15 får du lagstadgad ersättning från Försäkringskassan – sjukpenning. (Arbetsgivaren anmäler att du är sjuk, och du ansöker själv om sjukpenningen.) Om du har kollektivavtal fortsätter arbetsgivaren dessutom att betala ut sjuklön som komplement till sjukpenningen. Du får upp mot 90 procent av din lön, de första tre månaderna som du är sjuk. Utan kollektivavtalet hade du bara fått ca 80 procent.
  • ITP:s sjukpension tar vid om du blir långvarigt sjuk, dvs. om du varit sjuk mer än 90 dagar i följd eller totalt 105 dagar under de senaste tolv månaderna. Sjukpensionen betalas ut från Alecta. För att ha rätt till sjukpensionen ska du vara sjukskriven minst 25 procent och få ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning).

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får sjuklön och därefter sjukpension, samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan. När arbetsgivaren har gjort sjukanmälan får du ett brev från Alecta om din ersättning. Därefter får Alecta löpande information om din ersättning från Försäkringskassan.

Du som är sjuk bör själv hålla koll på att Försäkringskassan har rätt uppgifter och att du får rätt ersättning. Om du får för mycket blir du återbetalningsskyldig.

Koll på sjukförsäkringen

Den som har kollektivavtal med ITP behöver inte göra något för att få sjukförsäkringen – den ingår automatiskt. Hos Avtalat hittar du mer information om ITP sjukpension, och du kan även logga in i Avtalats rådgivningstjänst där du får en bra överblick över just ditt skydd. Du kan även använda Ersättningskollen för att kolla vad du skulle få för ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Den inkluderar både den lagstadgade och den kollektivavtalade ersättningen.