Tjänstepension KTP

Tjänstepensionen KTP är en kollektivavtalad tjänstepension för kooperativt anställda tjänstemän. KTP ger inte bara mer i plånboken som pensionär, den innehåller också försäkringar för olika skeden i livet.

Tjänstepension är uppskjuten lön – pengar som du avstår idag, som arbetsgivaren i stället betalar in till din pension. Tjänstepensionen KTP innehåller dessutom försäkringar som tryggar din privatekonomi både under och efter arbetslivet. Försäkringarna går att anpassa genom personliga val, så att de passar just din livssituation.

Vem har KTP?

Du har KTP om du arbetar i ett kooperativt eller folkrörelseägt företag med kollektivavtal tecknat före 2019.

Inom kooperationen finns det två tjänstepensionsavtal: KTP 2 för de äldre och ITP 1 för de yngre. Huvudregeln är att ITP 1 gäller för den som är född 1981 eller senare. KTP 2 gäller för den som är född 1980 eller tidigare. Är du däremot anställd på ett företag som har tecknat kollektivavtal eller hängavtal 1 januari 2019 eller senare omfattas du av ITP-planen i stället.

KTP ger mer pension för pengarna

KTP står för Kooperationens tilläggspension, och tillägg är just vad det är. Tjänstepensionen fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som staten betalar ut.

Förutom KTP och ITP finns det andra andra typer av tjänstepension som bygger på privata avtal mellan arbetsgivare och anställda. Dessa är dock aldrig riktigt lika förmånliga som den kollektivavtalade tjänstepensionen; genom att förhandla centralt kan vi få de lägsta avgifterna för ditt pensionssparande. Det gör att det blir mer pension kvar till dig i slutänden.

Få koll på KTP

Det finns ett par olika former av KTP. På vår sida om val och villkor inom KTP kan du läsa mer om hur de olika formerna fungerar.