Höjd sjukpension i KTP 2 från 2023

Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen för sjukpension i KTP 2, enligt samma princip som för ITP 1 och ITP 2. Här hittar du frågor och svar om förändringarna.

KTP sjukpension gäller till och med 66 år

Den som arbetar kvar efter 65 år fortsätter att omfattas av sjukpensionsförsäkringen inom KTP fram till 66 år.

De som har påbörjat ett sjukfall före 1 januari 2023 kommer fortfarande att omfattas av de gamla reglerna. Det innebär att sjukpensionen från KTP inte utbetalas efter 65 år. För alla som blir sjuka efter årsskiftet kan KTP:s sjukpension komma att betalas ut även efter 65 år, oavsett om den anställda har ITP 1 eller KTP 2.

Pensionsåldern för ålderspension  KTP 2 är fortfarande 65 år

KTP 2 är en förmånsbestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1981 eller tidigare. För KTP 2 sker inga förändringar av ålderspensionen, utan pensionsåldern är fortfarande 65 år.

Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivare och anställd kommer överens om att ITP 1 fortsättningsvis ska gälla från 65 år ifall den anställde kvar­står i tjänst. Det är då inget som påverkar pensionen från KTP 2.

Frågor och svar om förändringarna:

Pensionsålder

Kommer pensionsåldern för intjänande att ändras?

Åldern för intjänande av ålderspension i ITP 1 ändras till 66 år. Åldern för intjänade av ålders­pension är fortfarande 65 år i KTP 2. Den förmånsbestämda pensionen är då slutbetald. Rätten till sjukpension för den som arbetar ändras från 65 till 66 år för både ITP 1 och KTP 2.

När betalas ålderspensionen ut?

Om du inte meddelar försäkringsbolaget något annat så börjar din pension att betalas ut vid 65 år om du omfattas av KTP 2 och vid 66 år om du omfattas av ITP 1 (fram till årsskiftet 2022/2023 gäller 65 år även för ITP 1). Du blir kontaktad av försäkrings­bolagen en tid innan du fyller 65 respektive 66 år och du kan skjuta upp uttaget så länge du vill, om du till exempel fortsätter att arbeta.

Kom ihåg att uttag av ålderspension kan påverka både rätten till sjukpension om du arbetar kvar efter 65 år och blir sjuk och ersättningen från a-kassan om du arbetar kvar och blir arbetslös efter 65 år.

Observera att det inte går att pausa eller stoppa ett uttag av tjänstepensionen när utbetalningen väl har påbörjats.

Sjuk efter 65 år

Vad gäller för en anställd mellan 65 och 66 som blir sjuk från den 1 januari 2023?

Från och med 1 januari 2023 har du rätt till sjukpension enligt samma regler som om du varit under 65, Rätten till sjukpension upphör när du fyller 66 år.

Kan man få sjukpension om man har börjat ta ut ålderspension?

Om du arbetar och blir sjuk efter 31 december 2022 kan du få sjukpension fram till 66 år. Men om du har börjat ta ut ålderspension kan du inte få ut sjuk­pension på den del du tar ut ålderspension.

Vad gäller för en anställd mellan 65 och 66 som har ett pågående sjukfall eller insjuknar innan den 1 januari 2023?

Om du har ett pågående sjukfall idag eller insjuknar innan den 1 januari 2023 gäller nuvarande regler, och rätten till sjukpension upphör vid 65 år. Du kan dock få fortsatt ersättning från Försäkringskassan och du kan även börja ta ut din ålders­pension.

Om du blir frisk och börjar arbeta igen innan du fyllt 66 år omfattas du av de nya reglerna. Det innebär att om du blir sjuk igen har du rätt till sjukpension fram till att du fyller 66 år.