Val och villkor inom KTP

Inom KTP-planen omfattas man antingen av en premiebestämd KTP 1, eller av en förmånsbestämd KTP 2 och en premiebestämd KTPK. I bägge fall kan man påverka sin tjänstepension genom att välja hur premierna ska förvaltas.

Enligt huvudregeln tjänar man in KTP 1 eller KTP 2 + ITPK beroende på vilket år man är född. Födda 1981 eller senare får KTP 1 och födda 1980 eller tidigare får KTP 2 och KTPK. (Det finns dock några undantag, till exempel kan arbetsgivare som skaffat kollektivavtal efter 2008 låta alla sina anställda gå in under KTP 1.)

Oavsett vilken form av KTP du har finns det möjlighet att påverka sparandet genom att bestämma hur premierna ska förvaltas.

KTP 1 – premiebestämd tjänstepension

KTP 1 är premiebestämd. Det innebär att arbetsgivaren varje månad betalar in en premie som utgör en bestämd andel av lönen, till den anställdes tjänstepension. Andelen är olika stor i två olika inkomstskikt. 

Du som har KTP 1 väljer själv var och hur premien ska förvaltas, i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Minst hälften ska placeras i en traditionell försäkring.

KTP 1 grundar sig på inkomsten från (tidigast) 25 till 65 års ålder. Om man fortsätter att arbeta efter 65 års ålder kan man dock komma överens med arbetsgivaren om att pensionspremier ska fortsätta att betalas in.

KTP 2 – förmånsbestämd tjänstepension

KTP 2 är en förmånsbestämd pension, vilket innebär att storleken på pensionen man ska få ut är bestämd redan från början. Arbetsgivaren ska sedan betala den premie som behövs för att finansiera den redan bestämda pensionen. Att KTP 2 är förmånsbestämd innebär att du inte påverka dess storlek genom val av placeringar. 

En liten del av den pension du får från KTP 2 är dock premiebestämd, det vill säga, satt som en fast andel av din aktuella lön. Denna del kallas för KTPK. Du kan påverka hur din premiebestämda KTPK förvaltas genom KTPK-valet. 

Försäkringsskydd inom KTP  

KTP-avtalet ger dig förutom ålderspension också ett försäkringsskydd och olika ersättningar: sjukpension, familjepension och livförsäkringen TGL. De här försäkringarna finns hos Folksam. Det så kallade efterlevandeskyddet väljer du däremot hos Collectum, där du även väljer förvaltare av pensionspremierna för KTP 1 och KTPK. 

Försäkringsskyddet påverkas av en rad olika faktorer. Bland annat har det betydelse vilken form av anställning man har, i vilken omfattning man arbetar samt den aktuella inkomsten eller den inkomst man förväntas ha under livet. Detaljer kring villkoren finns i PTK:s försäkringshandbok

Val inom KTP 1 respektive KTPK

Du kan alltså påverka din KTP genom att göra olika val för hur pensionspremierna förvaltas. Valet gör du hos Collectum. Observera att hos Collectum benämns KTP 1 och KTPK som ITP1 respektive ITPK. Det beror på att valen du kan göra inom respektive avtal är desamma, och Collectum har valt att benämna allt likadant. 

Den som har KTP kan göra följande val för tjänstepensionen:

  • Sparform. Hur ska pengarna växa – genom traditionell försäkring eller i fonder? 
  • Försäkringsbolag. Vilket bolag ska förvalta pengarna?
  • Efterlevandeskydd. Ska pengarna bara användas till den egna ålderspensionen eller ska de närmaste skyddas vid dödsfall genom återbetalningsskydd eller familjeskydd? 
  • Förmånstagare. Om man har lagt till efterlevandeskydd kan man till viss del bestämma vem som ska få pengarna genom ett förmånstagarförordnande. 

Om man inte gör ett KTP 1 eller KTPK-val

Om du inte väljer blir du automatiskt försäkrad i en traditionell försäkring, utan skydd till efterlevande. Här är du är garanterad en pension som motsvarar insatta premier och all värdeförändring därtill. Har du familj och skulle avlida före pensioneringen eller under den tid då pensionen betalas ut, får familjen inte pensionen om du inte har valt återbetalningsskydd.

Uttag av tjänstepensionen KTP 

KTP 1 och förmånsbestämd KTP 2 kan tas ut livslångt eller under en begränsad tid om minst 5 år. KTPK kan också tas ut under en begränsad tid (minst 2 år) eller livslångt.

Normalt betalas KTP ut från 65 års ålder. Men du kan också välja att ta ut din tjänstepension redan från 55 års ålder, helt eller delvis.