Rapporter

Deltidsarbetets inverkan på pensionen och HR-personalens syn på utlandsarbete. Det är några av rapporterna som PTK presenterat senaste tiden.

Deltid och framtid

Rädslan för en lägre pension är det viktigaste skälet att inte jobba deltid. Det anser 63 procent av de privatanställda tjänstemän som inte vill jobba deltid. Men pensionen påverkas inte så negativt som många tror av deltidsarbete.

Läs mer om rapporten

Pension

Deltidens inverkan på pensionen