Rapporter

Deltidsarbetets inverkan på pensionen och HR-personalens syn på utlandsarbete. Det är några av rapporterna som PTK presenterat senaste tiden.