Rapporter

Deltidsarbetets inverkan på pensionen och HR-personalens syn på utlandsarbete. Det är några av rapporterna som PTK presenterat senaste tiden.

Ordning och reda i pensionspyramiden

En rapport om flexibilitet och jämlikhet i tjänstepensionen ITP.

Läs mer om vår nya rapport

Tjänstepension

Ordning och reda i pensionspyramiden