Startsida

Trygghets­överenskommelsen

Sedan den 1 oktober tillämpas Trygghetsöverenskommelsen på svensk arbetsmarknad. Den bottnar i parternas överenskommelse från hösten 2020. PTK:s nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst gäller nu, parallellt med nya lagar för omställningsstudiestöd och anställningsskydd.