Trygghets­överenskommelsen

Sedan den 1 oktober 2022 tillämpas Trygghetsöverenskommelsen på svensk arbetsmarknad. PTK har tecknat nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och Fremia. Dessa gäller nu parallellt med nya lagar om omställnings- och kompetensstöd, omställningsstudiestöd och anställningsskydd.