Startsida

Handbok Trygghetsöverenskommelsen

Handbok om Trygghetsöverenskommelsen för dig som är anställd eller förhandlande förtroendevald vid PTK:s medlemsförbund. Här hittar du PTK:s skrifter, Huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv och länkar till inspelat material. Handboken utvecklas och uppdateras löpande.

Det nya huvudavtalet och vikten av lokalt samarbete på arbetsplatsen

Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna, berättar om det nya huvudavtalet, Trygghetsöverenskommelsen. I det nya huvudavtalet betonas vikten av att samarbeta i ett PTK-L, vilka frågor som lämpar sig för ett PKT-L och styrkan i att arbeta tillsammans för ett tryggt arbetsliv.

Intervjufilm med lokala ordförande som samverkar i PTK-L

Peter Ferm, ordförande för Unionenklubben Electrolux, och Viveca Brinkenfeldt Lever, ordförande för Akademikerföreningen Electrolux, berättar om PTK-L, varför man bildar ett PTK-L på arbetsplatsen och fördelarna med att samverka över förbundsgränserna i förhandling.