Om anställningsskydd

Trygghetsöverenskommelsen innebär delvis nya regleringar vid uppsägning på grund av personliga skäl och förändrade förutsättningar för förhandling om turordning vid arbetsbrist. Här finns material om anställningsskydd i lag och avtal.