Om omställning och kompetens

Trygghetsöverenskommelsen innebär nya möjligheter till kompetensutveckling mitt i arbetslivet. Här finns material om omställnings- och kompetensstöd i lag och avtal.