Omställning – presentation

Publicerat 2022-09-02

Presentation av Trygghetsöverenskommelsens olika stöd

Här hittar du en presentation med talarmanus för att visa Trygghetsöverenskommelsens olika stöd för att skapa nya möjligheter till vidareutbildning mitt i yrkeslivet.

Presentationen innehåller både det offentliga och det kollektivavtalade stödet, och utgår från huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Alla nya delar i lag och huvudavtal är desamma oavsett om stödet kommer från TRR (huvudavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv) eller TRS (huvudavtal mellan PTK, Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen).