Om PTK-L

Vid förhandlingar om arbetsbrist är det viktigt att facken inom PTK samordnar sig i PTK-L, eftersom tjänstemännen omfattas av en och samma turordning. Här läser du om lokal facklig samverkan i arbetsbristsituationer.

Det nya huvudavtalet och vikten av lokalt samarbete på arbetsplatsen

Sara Kullgren, förhandlingschef på Ledarna, berättar om det nya huvudavtalet, Trygghetsöverenskommelsen. I det nya huvudavtalet betonas vikten av att samarbeta i ett PTK-L, vilka frågor som lämpar sig för ett PKT-L och styrkan i att arbeta tillsammans för ett tryggt arbetsliv.

Intervjufilm med lokala ordförande som samverkar i PTK-L

Peter Ferm, ordförande för Unionenklubben Electrolux, och Viveca Brinkenfeldt Lever, ordförande för Akademikerföreningen Electrolux, berättar om PTK-L, varför man bildar ett PTK-L på arbetsplatsen och fördelarna med att samverka över förbundsgränserna i förhandling.