Kontaktfunktion PTK-L

Publicerat 2021-03-05

Det finns en kontaktfunktion hos samtliga PTK-förbund i frågor som rör PTK-L (PTK lokalt). Här finns alla kontaktuppgifter.

Kontakta respektive förbund vid frågor om PTK-L, till exempel kring bildande av PTK-L. Om det finns ett förbund som har kollektivavtal på din arbetsplats, men ingen lokal klubb eller förening, kan ni behöva kontakta det förbundet för att ta reda på hur de vill representeras i PTK-L.

Läs mer om PTK-L i skriften PTK-L – när facken samverkar på företaget.

FörbundE-post
Akademikerförbundet SSR ssrdirekt@akademssr.se
Akaviaradgivning@akavia.se
Sveriges Arbetsterapeuter medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se
Sveriges Arkitekter jurist@arkitekt.se
DIK lokalfacklig@dik.se
Fysioterapeuterna kansli@fysioterapeuterna.se
Kyrkans Akademikerförbund kansli@kyrka.se
Lärarförbundetarbetsgivare@lararforbundet.se
Ledarnaptkl@ledarna.se
Lärarnas Riksförbund medlemsjour@lr.se
Naturvetarnaradgivning@naturvetarna.se
Sveriges Psykologförbund post@psykologforbundet.se
Fackförbundet Scen & Film info@scenochfilm.se
Journalistförbundet radgivning@sjf.se
Sjöbefälsföreningen sbf@sjobefal.se
Sveriges Skolledarförbund radgivning@skolledarna.se
Sveriges läkarförbund info@slf.se
SRAT kansli@srat.se
Sveriges universitetslärare och forskare radgivning@sulf.se
Sveriges Farmaceuter post@sverigesfarmaceuter.se
Sveriges Ingenjörerforhandling@sverigesingenjorer.se
Sveriges Veterinärförbund radgivning@svf.se
Sveriges Yrkesmusikerförbund symf@symf.se
Unionenptk-l@unionen.se
Vårdförbundetinfo.avdelning@vardforbundet.se

Utdrag ur PTK-L – när facken samverkar på företaget

PTK-L står för PTK lokalt

PTK-L står för PTK lokalt och är en frivillig sammanslutning av de lokala tjänstemannafacken (klubbar, föreningar och fackliga företrädare med förhandlingsmandat).

Konsekvensen av att PTK-förbunden bildar PTK-L och därmed uppträder gemensamt i förhandling med arbetsgivaren är att PTK-L anses vara ”den lokala arbetstagarparten” enligt kollektivavtal och ”den lokala arbetstagarorganisationen” enligt anställningsskyddslagen.

Särskilt om representationen från Saco

Inom privat sektor samverkar Saco-förbund lokalt genom akademikerföreningar där ett av de ingående förbunden är kontaktförbund. Samverkan innebär att samtliga Saco-förbunds medlemmar har rätt till medlemskap i den lokala akademikerföreningen. Samverkan innebär vidare att avtalsbärande förbunds akademikerförening i en kollektiv medbestämmande­förhandling, avseende exempelvis arbetsbrist, företräder medlemmar från andra Saco-förbund oavsett om dessa medlemmars förbund står i kollektivavtalsförhållande med arbets­givaren eller inte. Konstruktionen innebär alltså att PTK-L som inbegriper en akademiker­förening behöver företräda samtliga medlemmar i akademikerföreningen oavsett förbunds­tillhörighet på samma sätt som akademikerföreningen gör i nuläget. En akademiker­förening får anses ha mandat att ingå i PTK-L-samarbete utan att inhämta respektive förbunds samtycke. Om ett PTK-L som inbegriper en akademikerförening ska lyfta en frågeställning till förbundsparterna, sker detta genom akademikerföreningens kontaktförbund.

[…]

Detta krävs för att bilda PTK-L

Förutsättningar för att bilda PTK-L finns om:

  • det finns flera förbund inom PTK som har kollektivavtal med arbetsgivaren,
  • förbunden har representation på arbetsplatsen genom lokal klubb, förening eller annan av förbunden utsedd representation,
  • något av förbunden tar initiativ till att bilda PTK-L och
  • de lokala tjänstemannafacken och eventuellt andra av förbunden utsedda representanter är överens om att PTK-L ska bildas.

Det finns inget krav på att PTK-L måste bildas med avsikt att finnas tills vidare. Det är med andra ord möjligt att bilda PTK-L för att hantera en specifik fråga, såsom en aktualiserad omorganisation.

Det är viktigt att alla medarbetare på arbetsplatsen som är medlemmar i ett förbund inom PTK som har kollektivavtal med arbetsgivaren, har en representant som kan företräda dem inom ramen för PTK-L. För att kunna bilda PTK-L med representanter från alla förbund behövs kunskap om vilka förbund som omfattas av kollektivavtal på arbetsplatsen. Om ni är osäkra så ställ frågan till arbetsgivaren. Ta även kontakt med ert förbund som kan hjälpa er med bildande av PTK-L och med kontaktuppgifter till förbund som saknar lokal representation på arbetsplatsen.

I en situation där arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal med ett förbund inom PTK som saknar facklig representation på arbetsplatsen, kontaktas det förbundet centralt så att de får en möjlighet att utse representation i PTK-L. Det kan ske genom att förbundet bildar en lokal klubb för sina medlemmar på arbetsplatsen och som kan representera dem i PTK-L. Alternativt kan förbundet utse ett arbetsplatsombud eller annan representant från förbundet som kan ingå i PTK-L.