Vilket Sacoförbund ska jag kontakta när det finns en Akademikerförening?

Sacoförbunden är var och ett för sig, eller i olika konstellationer, parter gentemot arbetsgivaren. På många arbetsplatser finns lokalavdelningar som brukar benämnas Akademikerföreningar. Denna arbetstagarnyckel innehåller information om hur Sacoförbunden samverkar på privat sektor och ansvarar för att ge stöd åt Akademikerföreningar i såväl arbetsrättsliga som i dataskyddsfrågor inom branschområdet. På arbetsplatser där Akademikerföreningar saknas agerar kontaktförbundet lokal part och kan bilda PTK-L.

Inom vissa branscher har det tecknats så kallade medarbetaravtal där förbund utanför PTK ingår som avtalspart. På dessa områden kan man bilda ett PTK-L som i sin tur samarbetar med förbund utanför PTK.

Inom de branscher där ett Sacoförbund är ensam avtalspart är det förbundet också kontaktförbund. Nedan listats kontaktförbund för respektive bransch där flera Sacoförbund tecknar avtal.

Almega

Almega Tjänsteförbunden 

Apoteksföretagen – Sveriges Farmaceuter

Järnvägsinfrastruktur – Sveriges Ingenjörer.

Kommunikationsföretagen – Sveriges Ingenjörer.

 

Almega Tjänsteföretagen

Tjänstemannaavtalet (Gröna avtalet) – Akavia

Revision och konsultföretagen – Akavia

 

Kompetensföretagen

Kompetensföretagen Tjänstemän – Sveriges Ingenjörer

 

TechSverige

IT – Sveriges Ingenjörer

Telekom – Sveriges Ingenjörer.

 

Medieföretagen

Medieföretagen, Public Service – DIK

Medieföretagen, Tjänstemän (Gröna avtalet) – Akavia

 

Tågföretagen

Spårtrafik – Sveriges Ingenjörer.

 

Vårdföretagarna

Bransch D, Företagshälsovård – Fysioterapeuterna.

Bransch E, Vård och behandlingsverksamhet, omsorgsverksamhet – Fysioterapeuterna.

Bransch F, Äldreomsorg – Fysioterapeuterna.

Arbetsgivaralliansen

Ideella och Idéburna Organisationer – Akavia

Idrott – Akavia

Upplevelse och Kultur – Akavia

Skola/Utbildning – Akademikerförbundet SSR.

Folkhögskola – Akademikerförbundet SSR.

Högskola – SULF.

Vård och Omsorg – Akademikerförbundet SSR.

Trossamfund och Ekumeniska Organisationer – Akademikerförbundet SSR.

Energiföretagens Arbetsgivareförening

Branschavtal energi, tjänstemannaavtal – Sveriges Ingenjörer.

Fastigo (ej tecknat Huvudavtal = ej krav på PTK-L)

Fastigo I – Sveriges Ingenjörer

Fastigo K – Sveriges Ingenjörer.

Fremia

Tjänstemän inom civilsamhället – Akademikerförbundet SSR

Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning mm. – Sveriges Ingenjörer

Tjänsteföretag – Akavia

Samhall Tjänstemän – Akademikerförbundet SSR

Folksam – Akavia. PTK-L kan ej bildas.

Hälsa, vård och omsorg – Akademikerförbundet SSR.

Hyresgästföreningen – Akavia.

Folkrörelseorganisationer – Akavia.

Högskola – SULF.

Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO

Tjänstemannaavtalet – Akavia.

Gröna arbetsgivare

Skogsbruk Tjänstemän – Sveriges Ingenjörer

IKEM

IKEM, Tjänstemannaavtalet – Sveriges Ingenjörer

Svensk Handel

Svensk Handel – Tjänstemannaavtal (bilaga A) – Akavia

Svensk Handel – Systembolaget – Akavia

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst, Riksavtalet – DIK.

Svensk Scenkonst; Orkesteravtalet – DIK