Huvudavtalen

PTK har tecknat huvudavtal med arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst samt Fremia. Här hittar du de olika huvudavtalen i sin helhet.