Huvudavtalsnämnden

Med anledning av Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd har parterna, Svenskt Näringsliv, PTK och LO, enats om att inrätta en gemensam nämnd för att vid behov tolka i tvister om anställningsskydd (kapitel 3 i huvudavtalet).

Huvudavtalsnämnden har till uppdrag att avge yttranden om den rätta tolkningen av kapitel 3. Nämnden sammankallar när Svenskt Näringsliv, PTK eller LO begär sammanträde. Det kan vara när en av parterna vill ha en fråga prövad, när ett medlemsförbund har begärt prövning eller när en domstol eller nämnd förelagt eller berett parten tillfälle att yttra sig över tolkning av bestämmelserna i kapitel 3 i huvudavtalet.

Kontakt

Medlemsförbund inom PTK som önskar få en fråga prövad i nämnden kontaktar PTK genom att skriva till huvudavtalsnamnden@ptk.se.

Mer information på huvudavtalsnamnden.se

Läs mer om Huvudavtalsnämnden på huvudavtalsnamnden.se. Här publiceras även nämndens yttranden.