Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om anställningstrygghet

Läs rapporten (2020)

Ladda ner som PDF

PTK presenterar tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv år 2019 en rapport som utgör underlag till parternas förhandlingar om anställningstrygghet.

Parterna enades i december 2019 om att göra uppehåll i förhandlingarna och genom en avsiktsförklaring tillsattes tre arbetsgrupper. Dessa grupper har självständigt arbetat sedan dess, och i den rapport som nu presenteras den rapport som nu presenteras innehåller deras slutrapporter.

PTK:s mål i förhandlingarna är att stärka anställningstryggheten för förbundens medlemmar. Anställningstrygghet, omställning och kompetensutveckling är viktigt för tjänstemännen i privat sektor. Parterna har antagit ett brett perspektiv på frågan om anställningstrygghet, en fråga som innehåller betydligt mer än bara lagen om anställningsskydd.

Rapporten behandlar:

  • Anställningsskyddsregler (Erland Olausons arbetsgrupp)
  • Ett förstärkt system för omställning (Cecilia Fahlbergs arbetsgrupp)
  • Kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring (Anders Ferbes arbetsgrupp)

I och med avsiktsförklaringen och den här rapporten har parterna kommit längre och djupare in i frågorna än tidigare. Tidplanen har hållits, trots den pågående krisen.

Arbetsgrupperna har presenterat sina underlag för alla tre parter och rapporten görs nu tillgänglig för fortsatt förankring i respektive organisation.

PTK:s utgångspunkt är att arbetsmarknadens parter ska komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden, då det skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara överenskommelser som gynnar företag, anställda och samhället.

Förhandlingarna återupptas i augusti och ska vara klara i slutet av september.