Trygghetsöverenskommelsen – så jobbar vi

Inom PTK har det länge funnits ett intresse av att på olika sätt stärka tjänstemännens anställningstrygghet. Sedan den 1 oktober 2022 tillämpas Trygghetsöverenskommelsen på svensk arbetsmarknad.

I arbetet med att stärka anställningstryggheten har stor tyngd legat på möjligheterna till omställning och kompetensutveckling för att utvecklas vidare i ett yrkesliv som förändras snabbt, såväl som förutsättningar för att ställa om när tjänster försvinner på grund av arbetsbrist. Behovet av att kontinuerligt utveckla sina kunskaper ökar.

Faktorer som digitalisering och automatisering ställer nya krav på anställda att hålla sin kompetens relevant och uppdaterad, och för den som är i omställning att ges möjlighet till omskolning.

Trygghetsöverenskommelsen för ökad kompetens

PTK inledde 2019 förhandlingar med Svenskt Näringsliv med målet att komma överens om förändringar av delar av dagens regler gällande trygghet, omställning och anställningsskydd. Parterna har varit överens om att ta ansvar för att värna den svenska arbetsmarknads­modellen, som bygger på att parterna i förhandlingar ska komma överens om hur arbets­marknaden ska regleras. I oktober 2020 kunde PTK och Svenskt Näringsliv nå en överenskommelse om nya lag- och avtalsregler, den så kallade Trygghetsöverenskommelsen, och en principöverenskommelse tecknades i december samma år. Då hade även IF Metall och Kommunal anslutit sig till överenskommelsen och i november 2021 valde även LO att ställa sig bakom ett nytt huvudavtal.

Den 1 oktober 2022 trädde Trygghetsöverenskommelsen, det vill säga parternas Huvudavtal om trygghet omställning och anställningsskydd samt ny lagstiftning, i kraft. Reformen, som kunnat genomföras tack vare tät samverkan mellan arbetsmarknadens parter och regeringen, innebär kraftigt utökade möjligheter till kompetensutveckling mitt i arbetslivet, men också förändringar i arbetsrätten.