Startsida

Samverkan i fokus på utbildningar om nya turordningsregler

Publicerat 2022-10-04

Den 1 oktober trädde nya regler kring anställningsskydd, kompetensstöd och omställning i kraft. PTK arrangerar kurser för förtroendevalda och förbundsanställda i PTK:s medlemsförbund, i att förhandla turordning enligt de nya reglerna.

Utbildningarna hålls av ombudsmän och jurister från PTK:s medlemsförbund. Monica Blomberg har förhandlat som ombudsman sedan 2011 och är också ordförande för Unionen-klubben på regionkontoret i Stockholm. Monica anmälde sig som frivillig när frågan om att hålla i PTK:s utbildningar om att förhandla turordning enligt Trygghetsöverenskommelsen kom upp för att hon älskar att hålla i utbildning. Hon poängterar vikten av att förbund som omfattas av huvudavtalet arbetar tillsammans vid förhandlingar som berör fler än ett förbund. 

– Att arbeta tillsammans strukturerat gör att man blir en starkare motpart, och den förståelsen är viktig. 

PTK-L

Lokalt fackligt samarbete skapar förutsättningar för att tillvarata de anställdas intressen och nå fackliga mål. Detta kan uppnås genom att de lokala tjänstemannafacken på en arbetsplats går ihop och bildar PTK-L, som står för PTK-Lokalt. Förbunden inom PTK har samsyn om att samverkan genom PTK-L ger bäst förutsättningar att företräda medlemmarna vid arbetsbristsförhandlingar. 

Den största fördelen med PTK-L är att de lokala tjänstemannafacken kan företräda alla medlemmar gemensamt och på så sätt få en bättre förhandlingsposition och större delaktighet. Det skapar förutsättningar för god facklig samverkan lokalt. 

Samverkan allt viktigare

PTK:s utbildningar är förbundsövergripande, och ger deltagarna möjlighet att mötas och diskutera arbetsbristsituationer med andra som har varierande erfarenheter och förutsättningar på sin arbetsplats – något som varit mycket uppskattat av deltagare.  

– Jag träffade många människor som var otroligt kunniga. Det var så bra att vi var från så olika ställen, säger Maria Wigur som är förtroendevald i Journalistförbundet. 

Anders Fredriksson, central ombudsman på enheten för avtal och politik på Unionen, är en av dem som håller i utbildningarna för förbundsanställda. Han tycker att förbundsövergripande utbildningar är något man bör syssla med oftare. 

– Man gör detta tillsammans med dem man sedan ska förhandla med, så alla är på samma sida och har hört det på samma sätt. 

Utbildningarna fortsätter våren 2023

PTK har under 2022 utbildat drygt 1 100 förtroendevalda och drygt 600 förbundsanställda. Utbildningarna kommer att fortsätta under våren 2023. Anmälan till kurstillfällen i december är öppen till slutet av november och i slutet av november öppnar vi även vårterminens kurser.

Maria Wigur konstaterar att möjligheterna att lyckas bättre i förhandling är större om man känner till avtalets innehåll. 

– Det är en stor sak att gå in i den här typen av förhandlingar, och vi vill kunna göra vårt bästa, för medlemmarnas bästa.