Snabbare omställning av PTK:s bolagsstyrelseutbildningar

Publicerat 2021-05-25

På uppdrag av medlemsförbunden utbildar PTK arbetstagarledamöter i bolagsstyrelser. Ett spännande och viktigt uppdrag som ger inflytande och möjlighet att påverka företagens utveckling. Under 2020 och 2021 har vi fortsatt att digitalisera flera av våra utbildningar.

Redan innan pandemin bröt ut hade PTK påbörjat arbetet med att digitalisera utbildningarna. Den första digitala kursen, ”Ta plats som arbetstagarledamot”, lanserades i mitten av januari 2020.

– På senare år har vi sett att allt färre arbetstagarledamöter utses till bolagsstyrelserna. Det gör att arbetstagarna går miste om viktiga chanser till inflytande, och vi behöver nå ut till valberedningarna i de lokala facken och till alla som själva är nyfikna på uppdraget. För att nå så många som möjligt ville vi göra det i ett nytt och modernt format – en digital kurs som du kan gå när du vill, säger Louise Widén, utbildare i bolagsstyrelsefrågor och ansvarig för utbildningsprocessen på PTK.

Ett mål med PTK:s utbildningar är att deltagarna ska bli mer aktiva i sin roll och kunna ta plats i bolagsstyrelsearbetet. Den digitala kursen ”Nyfiken på ekonomi” gör det möjligt att enkelt repetera och bättra på sina kunskaper när man behöver det.

– För att kunna göra ett bra jobb i styrelsen behövs grundkunskaper i ekonomi. I kursen ”Nyfiken på Ekonomi” har vi lyft in delar från våra längre utbildningar. Den vänder sig både till den som inte hunnit gå vår ekonomiutbildning och till den som behöver fräscha upp sina kunskaper i ekonomi, säger Louise Widén.

PTK har även tagit fram en mer omfattande digital repetitionskurs i ekonomi. Den vänder till de som tidigare gått tredagarskursen ”Förståelse för ekonomi i styrelserummet” eller “Diplomutbildningen”. Ytterligare ett komplement för att förstå företagets ekonomiska situation är webbutbildningen i kassaflödesanalys.

– Under pandemin har fler företag fått problem med ekonomin och för att stötta ledamöterna har vi informerat på ptk.se och i nyhetsbrev. För att ge några exempel har vi beskrivit om hur och när en kontrollbalansräkning ska upprättas och om de tillfälliga regler för bolagsstämmor som gällt under pandemin, säger Louise Widen.

Alla utbildningar utgår från PTK:s lärprocess. Nu fortsätter arbetet med utveckling av webbutbildningar och hur fysiska utbildningar kan kompletteras med digitala inslag för ett blandat lärande. En ny utbildningsplattform är just lanserad som ger oss större möjligheter att fortsätta det digitala utvecklingsarbetet och kunna stötta arbetstagarledamöterna ännu bättre.