Sök stöd för arbetsmiljöutbildning

Publicerat 2021-01-13

Nu är anmälan öppen hos Afa Försäkring för arbetsgivare att ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning. Ett stöd som särskilt riktar sig till gemensamma utbildningsinsatser där skyddsombud och chefer på företaget deltar tillsammans.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet söks hos Afa Försäkring och gäller för arbetsmiljöutbildningar som ska genomföras under 2021–2023, skriver Afa Försäkring i ett pressmeddelande.

– Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda. Stödet innebär en delfinansiering av utbildningskostnaden säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabstöd på Afa Försäkring.

– Stödet främjar gemensamma utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud för att bidra till samverkan kring arbetsmiljö. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar tillsammans på grund- eller vidareutbildningen är stödet 70 procent av utbildningskostnaden. säger Anna Mia Olofsson.

Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen bekosta grundutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud och stödet ersätter inte det som är reglerat enligt lag.

– Det här är en viktig satsning och vi är väldigt glada att ännu en gång få förtroendet att hantera arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på stöd till arbetsmiljöutbildning, där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans, säger Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga på Afa Försäkring.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Mer information om stödet finns på Afa Försäkrings webbplats.

Fakta om stödet för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK avsätter totalt 75 miljoner kronor till ”Stöd för arbetsmiljöutbildning” fram till och med år 2023. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Från den 1 januari 2021 kan arbetsgivare söka stöd för arbetsmiljöutbildning via webbanmälan.