ST ansluter till trygghetsöverenskommelsen

Publicerat 2021-10-22

Nu ansluter även fackförbundet ST till trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Anslutningen berör drygt 8 200 medlemmar i ST som är anställda i bolag inom arbetsgivarorganisationen Almega.

När PTK och Svenskt Näringsliv tecknade trygghetsöverenskommelsen hösten 2020 tydliggjordes att det är möjligt för fler parter att ansluta sig, för att medlemmarna ska få del av fördelarna i huvudavtalet. IF Metall och Kommunal anslöt sig redan i december 2020, Vision i juni 2021 och nu har alltså även fackförbundet ST anslutit sig.

Parternas överenskommelse och lagförslagen är en helhet som innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb.

– Vi har hela tiden velat se en så bred överenskommelse som möjligt och vi välkomnar att nu även ST nu ansluter sig till trygghetsöverenskommelsen, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Inom Regeringskansliet pågår nu arbetet med att förbereda nya lagar utifrån de statliga utredningar som genomfördes i våras, efter att remissrundan avslutats i september. Förslaget från regeringen är att de nya lagarna ska träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022. Huvudavtalet kommer att undertecknas av parterna när en statlig reglering är på plats.