Stark arbetsmarknad för tjänstemän under 2022

Publicerat 2023-01-12

Statistik från PTK:s och Svenskt Näringslivs omställningsorganisation TRR visar att sysselsättningen var hög för privatanställda tjänstemän under 2022 och antalet uppsagda det lägsta på 17 år. Dessutom är intresset stort för att på eget initiativ framtidssäkra sin kompetens.

Trots att de senaste åren präglats av stora svängningar på arbetsmarknaden till följd av pandemin, har 2022 varit ett betydligt mer stabilt år. Under året sökte 7 105 personer i omställning stöd hos TRR, vilket är en minskning med 39 procent jämfört med året innan.

– Året 2022 var ett turbulent år på många sätt, men trots det visade arbetsmarknaden för tjänstemännen motståndskraft. Vi förväntar oss dock en mer osäker arbetsmarknad framöver och har sett en ökning av antalet varsel, men där vet vi inte utfallet än, säger Johan Lagerhäll, vd på TRR.

Tjänstemännens kompetens efterfrågad

Trots finansiell oro och mer osäkra tider var tjänstemannasektorn stark även i slutet av 2022. En tydlig indikation på att tjänstemännens kompetens fortfarande efterfrågas är att fler uppsagda tjänstemän hittat en ny sysselsättning under 2022 (7 196 personer) jämfört med mängden tjänstemän som skrevs in hos TRR.​​​​​​​

– Det har varit en mycket hög efterfrågan på tjänstemän de senaste två åren, men under hösten och vintern har det kommit fler och fler orostecken. Troligtvis är arbetsgivarna ändå måna om att behålla den kompetens man har, för det har länge varit hård konkurrens om tjänstemännen på arbetsmarknaden, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

För de arbetssökande hos TRR tog det i genomsnitt 239 dagar att hitta en ny sysselsättning under 2022. Hela 92 procent lämnade TRR med en ny positiv lösning så som att starta eget företag, studier eller att hitta ett nytt jobb. Av dessa fick över hälften, 58 procent, en ny tillsvidareanställning, 27 procent en ny tidsbegränsad anställning, 8 procent började studera och 7 procent startade eget.

Mer statistik från 2022 i pressmeddelandet från TRR. 

Tjänstemän i anställning ny målgrupp för TRR

Utifrån det nya huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv har TRR sedan den 1 oktober 2022 fått ett utökat uppdrag att vägleda och ge ekonomiskt stöd vid studier till både anställda och personer i omställning. Parterna har länge påtalat behovet av att individer ska kunna stärka sin kompetens under hela arbetslivet. TRR:s kompetensbarometer visar också att drygt 9 av 10 privatanställda tjänstemän tror att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktig för karriärutvecklingen.

Stort intresse för kompetensstöd

Under hösten fick TRR in fler ansökningar om stöd från tjänstemän i anställning än från tjänstemän i omställning. Det är alltså personer som själva ser behovet av att få vägledning, rådgivning och ekonomiskt stöd för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Med omställningsstudiestöd från CSN och kompletterande studiestöd från TRR kan man få upp till 80 procent av lönen vid studier. Det första steget är att kontakta TRR.

– Det nya omställningsstudiestödet ger individen helt nya möjligheter själv ta kontroll över sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Vi ser fram emot att nu i början av året kunna vägleda alla som funderar på att studera i höst, inför att nästa ansökningsomgång till omställningsstudiestödet öppnar den 1 april, säger Johan Lagerhäll, vd på TRR.