Stöd i omställning ingen ny fråga för PTK

Publicerat 2023-04-18

Kompetens och omställning är frågor som har fått mer uppmärksamhet i samband med att det nya huvudavtalet tecknades. Irena Franzén från Ledarna sitter i PTK:s omställningsgrupp.

Stöd i omställning har varit en viktig fråga för PTK ända sedan organisationen bildades 1973. Trygghetsrådet TRS bildades 1972 när arbetsmarknadens allra första trygghetsavtal skrevs under, och TRR bildades två år senare.

Bakgrunden var att många tjänstemän på det privata området drabbades av uppsägningar, vilket tidigare var ovanligt. Parterna ansåg att det offentligt finansierade stödet inte räckte till för de behov tjänstemännen hade.

– Skräddarsytt stöd i omställning har parterna erbjudit länge. Huvudavtalet innebär viktiga förändringar. För det första tar nu också staten ett tydligt ansvar genom omställningsstudiestödet. För det andra kan nu även den som inte är varslad få stöd, säger Irena Franzén.

”Skräddarsytt stöd i omställning har parterna erbjudit länge. Huvudavtalet innebär viktiga förändringar.”

Irena Franzén

Bransch- och avtalsansvarig på Ledarna

Omställningsgruppen har i uppdrag att stötta förbunden och PTK:s förhandlingsorganisation med sakkunskap. I detta ingår att se till att omställningsorganisationerna, TRR, TRS och Omstella, tillgodoser tjänstemännens behov på bästa sätt.

– Samverkansgruppen inom omställning är ett viktigt forum för bevakning, beredning och analys av frågor som rör kompetens och omställning. Huvudavtalet innebär att nya frågor hamnar på agendan, till exempel hur det nya uppdraget att ge stöd till den som inte är varslad men vill stärka sin position på arbetsmarknaden ska fungera.

Irena menar att PTK har stor betydelse för alla privatanställda tjänstemäns villkor, men att det är viktigt att visa hänsyn inför olika medlemsgruppers behov.

– Tillsammans får vi en stor tyngd i förhandlingarna. Samtidigt är förbunden bäst på att driva de egna medlemmarnas frågor, som i vårt fall handlar om chefers och ledares villkor. Det är väldigt viktigt att förbunden har respekt för varandra, annars fungerar inte samverkans- och förhandlingsprocessen.

En fråga på arbetsmarknaden som Irena skulle önska fick mer uppmärksamhet är vilka åtgärder de företag som inte tappade kompetens under pandemin satte in.

– Många företag förlorade mycket kompetens under och efter pandemin. En intressant fråga att ställa sig är vilka insatser de företag som inte drabbades av detta gjorde. I den konkurrens som råder om kompetens på arbetsmarknaden blir det framöver viktigt att försöka identifiera framgångsfaktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare.

För Irena var det inte aktuellt att byta jobb under pandemin, och något behov av att studera med det nya omställningsstudiestödet har hon inte.

– Jag har fått bra kompetensutveckling på Ledarna. Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling är viktigt att inte glömma bort. Det nya huvudavtalet innebär att företagen fortsatt har ansvar för kompetensutveckling som är kopplad till arbetsplatsen.