Stor uppmärksamhet kring frågan om skattesmäll för arbetande pensionärer

Publicerat 2022-12-19

PTK har under lång tid påpekat behovet av en lagändring för att göra det möjligt att pausa utbetalningen av tjänstepension. Rapporten Riv hindren för arbete under pensionen fick stort genomslag, men ännu har inget hänt. 

Efter rapporten Riv hindren för arbete under pensionen från Collectum, PTK och Svenskt Näringsliv skrev bland annat Dan Wallberg från PTK en debattartikel om vikten av att kunna pausa tjänstepensionen. Pensionärer som arbetar och samtidigt har tjänstepension riskerar nämligen en rejäl skattesmäll. Frågan har även uppmärksammats av Svenskt Näringsliv, PTK och Alecta vid ett seminarium i riksdagen och i flera motioner av riksdagsledamöter. Frågan är ännu inte avgjord och vi fortsätter att påminna. Här nedan följer en något förkortad version av den debattartikel som hittills publicerats i närmare 60 tidningar över hela Sverige.

Riv hindren för pensionärer som vill arbeta

Allt fler äldre har både möjligheten och viljan att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Men många som kombinerar jobb och pension riskerar en rejäl skattesmocka som tack från staten. 

Idag känner sig många pensionärer varken gamla eller förbrukade. Tvärtom besitter många seniorer mycket omfattande och viktig kompetens efter ett långt arbetsliv. Det gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Pensionärer som återgår till arbete under pensioneringen kan i dag pausa den allmänna pensionen från staten. Däremot är det inte möjligt att pausa den kollektivavtalade tjänstepensionen som betalats in av arbetsgivaren. Det leder till att många pensionärer som återgår till arbete helt ovetandes riskerar att åka på en rejäl skattesmocka när det är dags att deklarera.

Arbetsgivare, fackförbund, Pensionsgruppen, pensionsbranschen, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen och de politiska partierna är alla överens om att människor ska kunna pausa sin tjänstepension. En färsk undersökning från Sifo visar också att det finns ett brett folkligt stöd; två av tre svenskar, 67 procent, tycker att det är ett bra förslag att kunna pausa tjänstepensionen.

Vi som representerar arbetsmarknadens parter har flera gånger lyft behovet av ett mer modernt och flexibelt regelverk. Frågan om att pausa tjänstepensionen är en lågt hängande frukt. Det finns en bred samsyn och dessutom ett färdigt lagförslag. Men trots det har våra beslutsfattare inte genomfört den lagändring som krävs.

Vi vill därför uppmana socialförsäkringsminister Anna Tenje att prioritera frågan, så att tjänstepensionen, likt den allmänna pensionen, kan pausas. Människor som arbetat ett helt liv och vill återgå till arbete ska inte tvingas skatta bort stora delar av sin tjänstepension på grund av en omodern lagstiftning.

Vi hoppas nu att fler riksdagsledamöter ser vinsterna med en lagändring och vill driva frågan för att få till stånd en förändring. Det ligger i allas intresse att de pensionärer som tillfälligt vill gå tillbaka till arbete ska kunna göra det utan att åka på en skattesmocka.

Riksdag och regering har chansen att genom en enkel lagändring få fler pensionärer att vilja återgå i arbete. Ta den chansen!

Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv

Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK

Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum