TRR: Föreläsning 20 maj

Publicerat 2022-05-06

TRR erbjuder regelbundet föreläsningar för förtroendevalda, anställda vid medlemsförbunden och arbetsgivare. Den 20 maj är temat Det lärande ledarskapet. Föreläsningen inleds med att TRR:s tf vd Johan Lagerhäll berättar om vad som är på gång i TRR.

TRR jobbar sedan 1974 med tjänstemän och företag i omställning. Idag erbjuder TRR vägledning, rådgivning och förstärkt stöd i vissa fall. TRR gör även bedömningar av köpt utbildning och har erfarenhet av studieersättning. Det nya kompetens- och omställningsstödet kommer också att gälla visstidsanställda och TRR kommer också att ha möjlighet att jobba direkt med tjänstemän som är i anställning. Den 1 oktober 2022 får TRR ett utökat uppdrag. TRR ska precis som tidigare stötta tjänstemän i omställning med rådgivning, vägledning och stöd till utbildning. Nu får de även möjlighet att stötta tjänstemän i anställning och visstidsanställda.

Den 20 juni klockan 10-11.15 bjuder TRR in till en digital inspirationsföreläsning om Det lärande ledarskapet med David Ståhlberg. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig direkt hos TRR här.

Vill du redan nu veta mer om TRR och hur de förbereder sig inför den 1 oktober kan du titta på det här webbinariet, där TRR:s tf vd Johan Lagerhäll presenterar vad som kommer att ingå i det utökade uppdraget och hur de förbereder sig.