Trygghetsöverenskommelsen breddas med ett nytt huvudavtal mellan PTK och Fremia

Publicerat 2022-11-01

PTK och Fremia har nu tecknat ett nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd. Från 2023 kommer därmed även tjänstemän i medlemsföretag och organisationer inom Fremia att omfattas av hela Trygghetsöverenskommelsen.

Trygghetsöverenskommelsen breddar synen på anställningstrygghet till att också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden. De nya huvudavtalen ger betydande förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning och utbildning under arbetslivet.

– Det är mycket glädjande att vi nu kunnat teckna ytterligare ett huvudavtal som stärker anställningstryggheten och kraftigt förbättrar möjligheterna för anställda även inom Fremias område att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande PTK.

Fremia och PTK startar en ny omställningsorganisation

Det nya huvudavtalet innehåller bland annat ett nytt omställningsavtal. PTK och Fremia startar nu en ny omställningsstiftelse som kommer att erbjuda kompetens- och omställningsstöd. Genom att bygga upp ytterligare en omställningsorganisation med Fremia stärker vi vår gemensamma möjlighet till inflytande och möjligheter att anpassa stödet till anställda i den kooperativa och idéburna sektorn. PTK har tidigare två omställningsorganisationer, TRR tillsammans med Svenskt Näringsliv och TRS tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.

Den nya omställningsorganisationen kommer från början av 2023 att erbjuda kompetens- och omställningsstöd såsom:

  • Ekonomiskt stöd vid uppsägning genom avgångsersättning, AGE. AGE är en del av omställningsstödet för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom.
  • Möjlighet att få kompletterande studieersättning.
  • Förstärkt omställningsstöd till sjuka.
  • Rådgivning, vägledning och stöd inför att söka offentligt omställningsstudiestöd vid omställning eller under anställning.
  • Kollektivavtalat kompletterande studiestöd.

Omställningsorganisationen finansieras av premier från arbetsgivare inom Fremias område. Avgifterna börjar tas in från och med den 1 november, och hela huvudavtalet tillämpas från början av 2023. Målet är att kunna erbjuda omställnings- och kompetensstöd från den 1 januari 2023. Om detta inte är möjligt kommer huvudavtalet i sin helhet att börja gälla från den 1 februari 2023. Mer information om den nya omställningsorganisationen kommer att publiceras här efterhand.

Läs mer i Fremias och PTK:s gemensamma pressmeddelande.

Ta del av hela huvudavtalet här.