Startsida

Trygghets­överens­kommelsen: Gå en utbildning hos PTK

Publicerat 2022-04-05

Förnyade regler om uppsägnings ställer högre krav på förbunden inom PTK att agera gemensamt vid förhandlingar om arbetsbrist. Hur detta ska gå till lär du dig mer om på våra utbildningar. På den livesända webbkonferensen får du dessutom insyn i Trygghetsöverenskommelsen som helhet.

Den 1 oktober sjösätts Trygghetsöverenskommelsen, den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. En viktig fråga för PTK under förhandlingarna med Svenskt Näringsliv har varit att säkra det lokalfackliga inflytandet, och när reformen blir verklighet kommer vi att erbjuda utbildningar för förbundsanställda ombudsmän och förhandlande förtroendevalda vid PTK:s medlemsförbund om de nya reglerna.

Gå en utbildning hos PTK

Från och med juni 2022 kommer du som är förtroendevald eller anställd på ett PTK-förbund som omfattas av huvudavtalet med Svenskt Näringsliv att kunna gå utbildningar om Trygghetsöverenskommelsen anordnade av PTK. Fokus på utbildningarna är de situationer då det är viktigt att PTK-förbunden förhandlar gemensamt, alltså framför allt i turordningsförhandlingar i samband med arbetsbrist.

Den 21 juni sänds också en webbkonferens om hela Trygghetsöverenskommelsen, där PTK:s förhandlare går igenom de nya reglerna kring kompetens- och omställningsstöd, vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl och vid arbetsbrist. Vi förklarar också skillnaden mellan lag och huvudavtal och resonerar kring hur vi kan jobba framåt med att tillämpa de nya reglerna.

Utbilda dig om Trygghetsöverenskommelsen

Samverkan i PTK-L blir centralt

En viktig förändring är hur uppsägning vid arbetsbrist ska hanteras, med gemensamma turordningskretsar för alla tjänstemän. Det innebär att samverkan mellan berörda PTK-förbund blir centralt.  På många företag finns redan idag PTK-L för lokalfackliga frågor, och där det inte sker så kan det finnas fördelar med att redan nu dra igång det arbetet. Här hittar du mer information om samverkan inom PTK-L och hur man startar en lokal klubb.

Förbättrade möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden

En annan förändring är den kraftigt förbättrade möjligheten för anställda att utbilda sig på eget initiativ för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Här har TRR påbörjat arbetet för att ha de nya systemen på plats till den 1 oktober, och information kommer att finnas hos TRR, PTK:s medlemsförbund och PTK.