Trygghetsrådet TRS har aldrig varit viktigare än nu

Publicerat 2021-01-29

Verksamheter som är beroende av publiken och att människor träffas har drabbats hårt av pandemin. Det märker TRS vd Helene Bergstedt som oroas över mörkertalet i statistiken och att TRS kanske inte når alla som skulle kunna få hjälp.

Det har varit ett extraordinärt år enligt Trygghetsrådet TRS vd Helene Bergstedt. Statistiken visar att idrotten, scenkonsten och besöksnäringen, till exempel nöjesparker, är hårt drabbade. Det är långt utöver de ordinarie konjunktursvackorna och dessa branscher drabbades hårt redan tidigt i våras.

– Vi vet att både idrotten och scenkonsten är särskilt drabbade. Inom scenkonsten med få tillsvidareanställa och många frilansare är det svårare för oss att nå ut och berätta om vad TRS är och hur vi kan stötta. Vi har gjort flera satsningar och nu börjat se en liten, liten effekt, säger Helene Bergstedt.

Om försörjningen försvinner under en längre period (eller helt och hållet) i en bransch med många tidsbegränsade anställningar finns risk att kompetensen lämnar och byter bransch. Detta kan i sin tur innebära svårigheter när verksamheten åter drar igång.

– Redan innan krisen fanns det brist på vissa yrkesgrupper som till exempel scentekniker. Finns inte kompetent personal är det ett hot mot återstarten, något som parterna inom TRS redan tidigare har lyft. Vi tittar därför på om det finns något TRS kan bidra med för att kompetensen ska finnas kvar i branschen.

Beredskap för ett ännu tuffare år

Många av de branscher som TRS stöttar har under stora delar av 2020 påverkats kraftigt. Helene Bergstedt ser en risk att 2021 möjligen kan bli ett ännu tuffare år. Därför är samarbete med både de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna mycket viktiga för att öka kännedom och kunskap hos anställda och arbetsgivare, fackligt förtroendevalda och chefer.

– Just nu jobbar vi med en e-kurs för fackligt förtroendevalda om TRS arbete med att hjälpa uppsagda och tidsbegränsat anställda. Vi märker även av att den psykiska ohälsan ökar och funderar på om det är ett behov TRS kan möta, som komplement till vad andra gör på området. Framförallt är det inom ramen för det förebyggande stödet vi ser en viss möjlighet – kan TRS genom kompetensutveckling förebygga ohälsan och stärka verksamheternas livskraft? säger Helene Bergstedt.

Det verkar även finnas en viss okunskap om trygghetsråden. Vissa tror att de är som en myndighet som kan tvinga en person till olika aktiviteter. Något som inte stämmer, stödet är frivilligt.

– Varje person får stöd utifrån sina individuella behov, och ingen är tvungen att ta stöd av oss – det är en möjlighet och ett erbjudande, poängterar Helene Bergstedt.

– Det är viktigt att ännu fler känner till TRS och det stöd och hjälp vi ger till både tillsvidareanställda som blivit uppsagda och till tidsbegränsat anställda, särskilt i dessa tider då många verkligen behöver det, avslutar Helene Bergstedt.