Ung i arbetslivet

Publicerat 2023-10-10

En bra start i arbetslivet är viktigt. Afa Försäkring har därför haft ett FoU-program på temat Ung i arbetslivet. Här är forskningsresultaten med konkreta åtgärder som bidrar till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet.

 

Under fyra år har åtta forskare studerat ungas förutsättningar i arbetslivet. När stora pensionsavgångar väntas behövs nya chefer och Sverige har lägst andel unga chefer inom EU. Unga chefer har varit ett av områdena som forskarna intresserat sig för. De har bland annat kunnat konstatera unga chefer uppskattas bland de anställda, men det gäller att ta vara på de ungas energi och deras vilja att utvecklas och utmanas, så de inte blir uttråkade.

Resultaten presenterade forskarna vid ett seminarium som Afa Försäkring anordnade i slutet av september. Forskningen är finansierad av Afa Försäkring, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO Sverige och PTK, med sammanlagt 40 miljoner kronor för detta program. Ulrika Stensgård, försäkringsexpert på PTK, medverkade på seminariet och fick tillsammans med de andra parterna reflektera över resultaten.

”Det var roligt att höra att unga kvinnliga chefer är uppskattade, jag trodde det var tvärt om.”

Ulrika Stensgård

Försäkringsexpert på PTK

För att de unga ska trivas är det viktigt välkomna de nya och lotsa dem in på arbetsplatsen. Det är väldigt mycket information att hantera – vad och hur ska jag göra, vågar jag fråga och hur blir jag en del av arbetsgruppen? Forskarna kallar det nyhetens obehag. Unga på jobbet är nya länge och behöver stöd en längre tid.

– En sak jag tar med mig det är att när man är ung och ny i arbetslivet så ska man inte bara lära sig arbetet, utan man ska även lära sig ATT arbeta. Att lära sig arbeta är en process i sig, och det glömmer man ofta, säger Ulrika Stensgård.

Därför viktigt med en bra introduktion eller onboarding, ett begrepp som forskarna använde sig av. En bra onboarding tar tid och det är viktigt med utbildning till handledare. Flera forskare kunde dock konstatera att det sociala stödet från föräldrar, familj, släkt och vänner var viktigare för de unga än stöd från chefer och kollegor.

Bakgrunden till programmet

9 av 10 anställa omfattas av kollektivavtalade försäkring. En stor del av dessa hantera av Afa Försäkring och i dagsläget finns 16 miljoner arbetsskadeärenden i deras databas. Till stor del används skadedatabasen som utgångpunkt för de program Afa Försäkring satsar 150 miljoner på årligen. PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand har varit med och initierat flera program, bland annat Ung i arbetslivet.

– Programmet växte fram med den ökande insikten att arbetslivet måste bli längre för att vi ska klara av ekonomin, både som samhälle och på individnivå, säger Daniel Gullstrand.

”Vi ville ta ett annat grepp än att bara titta på de äldre och istället börja i början av arbetslivet och se vad vi som parter kan göra för att ge en bra start till ett långt och hållbart arbetsliv.”

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert på PTK

Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom olika förebyggande arbetsmiljösatsningar. Till exempel med guiden Unga chefer i arbetslivet.

– Som parter är vi väldigt nöjda med att vi fått så mycket matnyttig forskning, vi har mycket att arbeta vidare med, t.ex. genom Prevent för att sprida kunskaperna också till arbetsplatserna i det praktiska arbetsmiljöarbetet, säger Daniel Gullstrand.

Om forskningen

Forskningen är finansierad av Afa Försäkring, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO Sverige och PTK, med sammanlagt 40 miljoner kronor.

Totalt finansierar Afa Försäkring forskning med 150 miljoner kronor om året, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, för att förbättra arbetsmiljö, främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.