Upphandling nyckel till bra tjänstepension

Publicerat 2023-12-21

Under hösten 2023 inleddes en ny period för ITP. Årets ITP-upphandling resulterade i bredare fondutbud, förbättrade produkter och lägre avgifter i äldre bestånd. Det lägger grunden för högre pensioner för de som nu är i arbetslivet. Hans Norin är ordförande i PTK:s pensionsexpertgrupp, som arbetar för att utveckla tjänstepensionen.

– Det här var femte gången vi upphandlade försäkringsgivare för ITP. Liksom tidigare har låga avgifter och möjlighet till hög avkastning varit väsentliga delar i upphandlingen, men det har även varit viktigt att stärka kvaliteten i utbud och bredd samt att sänka avgifterna i äldre bestånd. Det ger helt enkelt mer pension för de pengar som sätts av, säger Hans Norin.

– ITP-upphandlingarna är ett effektivt sätt att förbättra tjänstepensionen. Det ger helt enkelt mer pension för de pengar som sätts av.

Hans Norin

Pensionsexpert, Unionen

Syftet med upphandlingarna är just att tjänstemännen ska få ut mer pension för de pengar som investeras. Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

– Upphandlingarna av förvaltare spelar stor roll för tjänstepensionens storlek. De är därför ett effektivt sätt att förbättra tjänstepensionen.

Många frågor att hantera för PTK:s pensionsexpertgrupp

Pensionsexpertgruppen arbetar med frågor på nationell nivå, men också med regleringar på EU-nivå som kommer eller kan komma att påverka de svenska pensionssystemen. På uppdrag av PTK:s förhandlingschefsgrupp genomför pensionsexpertgruppen analyser och diskuterar löpande aktuella frågor kopplat till de pensions- och försäkringsavtal som samverkansorganisationen är bärare av.

Gruppen består av experter från medlemsförbund och har en viktig roll vid bland annat ITP-förhandlingar, men även i en rad andra frågor som påverkar tjänstepensionen.

– Under såväl 2022 som 2023 har PTK förhandlat med Svenskt Näringsliv om att höja åldersgränserna i bland annat ITP-planen. Pensionsexpertgruppen har en viktig roll i att ta fram analyser och underlag inför förhandlingarna och att bistå förhandlingschefsgruppen under förhandlingarna.

Hans Norin kommer inte att bli sysslolös framöver.