Utbildaren Linda brinner för pension och försäkring

Publicerat 2022-11-01

Linda Norrby heter energiknippet som ansvarar för PTK:s utbildningar i pension och försäkring. Vi har frågat henne om läget inom området, om hur hon hamnade på PTK, och om varför det är så bra att gå kurs.

Hur kommer det sig att du utbildar i de här frågorna?

Det är många jobb innan! Från början kom jag i kontakt med området när jag jobbade på en arbetsplats utan kollektivavtal. När vi sedan fick kollektivavtal väcktes ett brinnande intresse! Jag har sedan jobbat med frågorna som förtroendevald och som ombudsman, och hållit kurser i pension och försäkring som ombudsman innan jag kom till PTK.

Varför är det viktigt att gå utbildning inom pension och försäkring?

För att få helheten! Man kan ju inhämta information på miljoner ställen och sammanhang, men för att få helhetsbilden och förstå hur allt hänger ihop är det bra att gå en utbildning. Det lagstadgade och det kollektivavtalade kompletterar varandra. Som separata delar är det svårare att se den helheten. Att förstå hur man tjänar in till den, men framför allt hur man kan påverka sin pension.

”Det är först när man börjar använda sina nya kunskaper som den riktiga lärresan börjar.”

Linda Norrby

Utbildare i pension och försäkring på PTK.

Det sker lite förändringar i pensionssystemet nu, eller hur?

Precis! Från och med 1 januari 2023 höjs åldern för intjänande av ålderspension till 66 år, för de som har ITP 1. Och rätten till ITP sjukpension höjs också, både för ITP 1 och ITP 2. Det händer mycket överlag, och i allmänna systemet också. Det är alltid bra att gå en utbildning och hålla sig uppdaterad. Eller ett seminarium! På PTK:s utbildningssida hittar man allt.

Vad lär man sig?

I stora drag så lär man sig hur pensionssystemet ser ut, enligt lag och kollektivavtal. Man lär sig om de olika aktörerna som är inblandade, vilka verktyg som finns att tillgå och hur man hittar rätt information – korrekt information.

Du håller i flera olika kurser – en ”orientering”, en ”introduktion”, och en ”grundkurs”. Berätta lite mer om dem! Vad skiljer dem åt? Riktar de sig till olika personer?

Introduktionskursen är som den låter: en introduktion. Kursen är en övergripande genomgång av hela systemet med fokus på ITP. Det är snabba puckar, man ska känna igen begreppen och väcka nyfikenhet att lära sig mer. Tanken är att denna kurs agerar som nyckel, eller förkunskapskrav, till grundutbildningen. I princip alla som kommer i kontakt med området kan gå den. För somliga som bara behöver känna igen begreppen kanske den till och med räcker – man får en helhetsbild och hjälp med var man kan hitta mer information.

Grundkursen är uppdelad i två spår. I kursen för de förbundsanställda ligger fokus på pension och försäkring utifrån den rollen, vi pratar mer om att ta emot ärenden från förtroendevalda och bistå medlemmar i olika situationer – kunna sortera vad som är vad och veta vilka avtalstexter man kan luta sig mot och så.

För de förtroendevalda handlar det mer om de som befinner sig på arbetsplatsen, att snabbt kunna fånga upp situationer som uppkommer på arbetsplatsen, och antingen börja grotta i det själv eller föra vidare frågan till fackförbundet. Förtroendevalda ska också kunna informera medlemmarna om vad som gäller inom området samt bemöta arbetsgivarens frågeställningar.

Orienteringskursen är som ett sidospår – det finns inget krav på att man går introduktionskursen innan. Orienteringen har också en övergripande karaktär, dock är den mer detaljorienterad och har fokus på informationsuppdraget, med hänsyn till både det lagstadgade och det kollektivavtalade. Här pratar vi också mycket om Avtalats roll och deras rådgivningstjänst. Det är rätt snabba puckar, men vi går igenom hela pensionssystemet.

Hur mycket tid kräver en kurs?

Alla våra utbildningar i pension och försäkring innehåller delar både före och efter utbildningen. Man förväntas förbereda sig, och efter kursen följer man upp. De kräver aktivt engagemang! Men såklart framför allt under själva kursen, att man är med och ställer frågor och diskuterar med de andra som går kursen, det lär man sig mest av.

Syftet i slutändan är att via informationsinsatser och via kunskap att stötta medlemmar och anställda att fatta välgrundade beslut om sin pension och sina försäkringar – två väldigt viktiga saker.

Du kan väl inte hålla utbildningarna helt själv?

Nejdå, utbildningarna håller vi tillsammans med specialister från Avtalat, och representanter från Min pension, Pensionsmyndigheten & Afa Försäkring. Utbildningarna ska vara så interaktiva som möjligt, och ge tillräcklig kunskap för att både vilja och kunna lära sig mer. Man är liksom inte färdiglärd efter kursen, det är man aldrig. Det är först när man börjar använda sina nya kunskaper som den riktiga lärresan börjar.