Vad vet du om omställning?

Publicerat 2022-02-01

Har du koll på hur omställning går till och vilken hjälp trygghetsråden ger? Om inte så spana in Trygghetsrådet TRS e-kurs. Den ger dig kompetensutveckling på 60 minuter.

Vill du veta mer om omställning i allmänhet och om Trygghetsrådet TRS i synnerhet då är denna e-kursen något för dig. Den vänder sig främst till fackliga företrädare som har en viktig roll i samband med omställning men kursen är öppen för alla som vill veta mer. TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa och för tidsbegränsat anställda. Det ger bättre stöd och ersättning av vad som är reglerat i lag.

Kursen beskriver vad ett trygghetsråd gör och vilken hjälp man kan få om man hamnar mellan jobb. Den är ett bra redskap för den som snabbt vill förstå vad ett trygghetsråd kan göra vid omställningssituationer. Antingen går du igenom hela kursen på en timme eller så kan du dela upp den på flera tillfällen.

Smakprov från kursen

I denna korta filmen får du se vilket stöd Lisa fick av sin rådgivare och TRS.

Omställningsavtalet

Grunden för Trygghetsrådet TRS verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Avtalet ger möjlighet till omställningsstöd, det vill säga individuellt stöd på resan mot ett nytt jobb. Stödet kan också innebära ekonomiskt stöd, till exempel studieersättning eller komplement till a-kassa (avgångsersättning, AGE) fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa, och ger även möjlighet att få hjälp att hitta nytt arbete, så kallat omställningsstöd.

Stödet gäller inte bara tillsvidareanställda utan också tidsbegränsat anställda. TRS jobbar även förebyggande med verksamhets- och kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper, i syfte att undvika framtida uppsägningar.