Vad vill PTK i Las-förhandlingarna?

Publicerat 2019-05-16

PTK:s utgångspunkt för förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om arbetsrätten består i huvudsak av fyra delar.

Skydd mot godtyckliga uppsägningar

En fundamental del i den svenska arbetsrätten är skyddet mot godtyckliga uppsägningar. Uppsägningar ska vara sakligt grundade. Medarbetare ska inte kunna sägas upp för att de kommer med kritik, för att de är fackligt aktiva eller för att de måste vara hemma med sjukt barn. Ett starkt anställningsskydd i lag och i kollektivavtal är viktig grund för anställningstryggheten.

Starkt lokalt fackligt inflytande

Vår förhandlingsmodell där de lokala fackliga organisationerna och den lokala arbetsgivaren i förhandlingar kan enas om förändringar i arbetsstyrkan har starkt bidragit till att Sverige är ett konkurrenskraftigt land. Att bibehålla Sveriges förhandlingsmodell och rådande maktbalans kommer vara en avgörande fråga för PTK i förhandlingarna för att värna en arbetsmarknad där medarbetare och chefer vågar och vill ta ansvar för verksamheten.

Förtydliga arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling

Trygghet handlar i stor utsträckning om att ha rätt kompetens för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Tillgång till rätt kompetens är också en nyckelfråga för Sveriges konkurrenskraft. Arbetsgivaren har idag ett ansvar för kompetensutveckling, men omfattningen är inte tydlig. PTK vill att arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes möjlighet till omställning ska skärpas i avtal.

Idag sätter få arbetsgivare av den tid och de resurser som behövs för att de anställda ska kunna kompetensutveckla sig. Enligt färska siffror från Eurostat minskar svenska företags investeringar i personalutbildning. Investeringarna i andel av företagens totala arbetskostnad har minskat med 24 procent mellan 2005 och 2015.

Omställningsstöd måste omfatta visstidsanställda

Ett starkt stöd vid omställning är viktigt för att snabbt få en ny anställning. PTK och Svenskt Näringsliv har genom kollektivavtal tagit ansvar för välfungerande omställning genom Trygghetsrådet TRR. Organisationen stöttar den som blivit uppsagd att ställa om och snabbt hitta ett nytt arbete. Resultaten visar att nio av tio kommer i nytt arbete.

I dagens omställningsavtal omfattas inte de med tidsbegränsad anställning, en stor grupp som i och med detta har en sämre trygghet på arbetsmarknaden. Det vill PTK förändra genom att även visstidsanställda ska få tillgång till en egen rådgivare som stöttar och utmanar på vägen mot nytt jobb och den avgångsersättning som kompletterar a-kassan.