Vägen mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Publicerat 2021-03-24

I december 2020 träffades en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan parterna. Utifrån den överenskommelsen pågår nu utredningar för att ta fram lagförslag som ska kunna göra att ett nytt huvudavtal kan träda i kraft. Målet är att nya regler ska vara på plats före halvårsskiftet 2022.

Förhandlingarna om anställningstrygghet på arbetsmarknaden resulterade i december i en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv som även Kommunal och IF Metall anslöt sig till.

Överenskommelsen innebär ett nytt och mer offensivt system för trygghet på arbetsmarknaden. Individer kommer att kunna stärka sin kompetens under hela arbetslivet och visstidsanställdas möjligheter till utbildning och omställningsstöd stärks.

För att överenskommelsen ska gälla krävs både statliga reformer och förändringar i den lagstiftning som reglerar anställningsskydd. Tre statliga utredningar arbetar nu i dialog med parterna för att ta fram förslag som gör att överenskommelsen ska bli verklighet. Ur tjänstemännens perspektiv skulle det bland annat innebära helt nya möjligheter till vidareutbildning i anställning och stärkt stöd vid omställning.

Utredningarna ska vara klara i maj

Nästa steg i processen är att utredningarna ska bli klara. Det ska de vara i maj. Därefter vidtar arbetet med att processa förslagen i det politiska systemet. När ny lagstiftning som är i linje med överenskommelsen har trätt i kraft kan parterna anta ett nytt huvudavtal.

Vill du veta mer om överenskommelsen?