Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet – nytt FoU program utlyst

Publicerat 2023-12-07

PTK, LO och Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till en forskningssatsning om psykisk hälsa. Nu har Afa Försäkring och Alecta utlyst FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser". Programmet omfattar 30 miljoner kronor, startar i september 2024 och pågår i tre år.

– Utöver de två forskningsprojekt som Alecta tidigare har finansierat finns väldigt lite forskning om privatanställda tjänstemäns sjukfrånvaro. För oss parter är det en styrka att Afa Försäkring och Alecta nu gör denna satsning tillsammans, vilken kommer att täcka in hela den privata sektorn, säger Ulrika Stensgård, PTK:s försäkringsexpert och representant i projektets styrgrupp.

Statistik från både Afa Försäkring och Alecta visar att psykiska sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro i privat sektor. För tjänstemännen är psykiska diagnoser vanligast.

– Vår statistik visar tydligt att det behövs effektiva, evidensbaserade åtgärder som stöttar de anställda att behålla arbetsförmågan och återgå till arbetet vid psykisk ohälsa. Den gemensamma satsningen med Alecta är en unik möjlighet att ge en samlad bild av läget. Den ökade kunskapen ska komma till praktisk nytta säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Arbetsplatsen kan vara en nyckelarena för insatser och åtgärder som förbättrar de anställdas psykiska hälsa. Lär vi oss mer om hur vi förebygger den psykisk ohälsa som leder till långa sjukskrivningar, kan vi minska skadekostnaderna för Afa Försäkring och Alecta, gynna Sveriges företag, den svenska ekonomin och inte minst individens välmående, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta.

Resultaten från FoU-programmet förväntas ge ökad kunskap, var implementerbara och relevanta för privat sektor samt komma till praktisk nytta för både arbetare och tjänstemän.

– Vi hoppas att den här forskningssatsningen ska bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa, samtidigt som vi hoppas på utvecklade metoder och stöd för att hjälpa anställda tillbaka till jobbet, om de lider av psykisk ohälsa. Målet är att resultaten från de projekt vi beviljar ska komma till praktisk nytta på arbetsplatserna inom en femårsperiod, säger Ulrika Stensgård.

Målet med all forskning som parterna beviljar medel till är att den ska komma till praktisk nytta på arbetsplatserna inom en femårsperiod. Parternas gemensamma arbetsmiljöorganisation Prevent förmedlar kunskap, utbildning och metoder som stöd för företagens arbetsmiljöarbete.

Läs mer om programmet och utlysningen på Afa Försäkrings forskningswebb.

Här finns en sammanfattning av Alectas tidigare studier om privatanställda tjänstemäns sjukfrånvaro.