Startsida

Avtalat

Den 1 januari 2021 flyttar PTK:s informationsuppdrag om kollektivavtalad pension och försäkring över till Avtalat. Avtalat är ett bolag som PTK, LO och Svenskt Näringsliv bildat gemensamt för att informera tjänstemän, arbetare och arbetsgivare om pension och försäkring via jobbet. Här kan du som är förtroendevald eller som jobbar på något av PTK:s medlemsförbund läsa mer om Avtalats uppdrag och ladda hem texter och bilder från Avtalat.

Parterna – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – har bildat ett gemensamt bolag som ska informera om pension och försäkring via jobbet. Det är Avtalat. Tillsammans ska vi alla se till att samtliga privatanställda och arbetare inom det kooperativa området, och deras arbetsgivare, vet och förstår hur pension och försäkring via jobbet fungerar.

Syftet är att öka kunskapen och förtroendet för de pensions- och försäkringslösningar som erbjuds i samband med kollektivavtal.

Uppdraget är att säkra och förenkla så att alla som omfattas förstår vad dessa förmåner innebär och hur de fungerar.

Avtalats verksamhet börjar nu till årsskiftet. Med den här introduktionen, samt tillhörande kommunikationsmaterial, hoppas vi att du kan medverka till att information om Avtalat kommer ut på ett bra sätt till alla som berörs av nyheten. Och att du och dina kollegor kan bli ambassadörer för Avtalat i vår gemensamma vilja att göra det så bra som möjligt för de privata kunderna inom kollektivavtalen.

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring hos privata företag

Det finns många aktörer kring de kollektivavtalade försäkringarna: Parterna som kommit överens om dem och partsbolagen som på olika sätt hjälper såväl anställda som arbetsgivare att hantera dem. Idag måste kunden i många fall ha kontakt med flera olika aktörer för att lösa sina behov, det finns en risk att alla som informerar om kollektivavtalade försäkringar ger olika berättelser och det driver onödiga kostnader om fler gör samma sak. Sammantaget blir upplevelsen för kunden inte så bra som vi vill. En nyligen genomförd undersökning visar också att kännedomen om kollektivavtalade försäkringar bland arbetare och tjänstemän fortfarande är väldigt låg. Många arbetsgivare har svårt att kommunicera kraften i avtalen till sina anställda. De anställda har svårt att förstå vad de faktiskt har rätt till och själva kan påverka.

Om anledningarna till Avtalat är många, så är syftet bara ett: Att göra det så bra som möjligt för kunderna, alltså både de anställda som omfattas av försäkringarna och arbetsgivarna.

Kommunicera förändringen med Avtalat

Inledningsvis blir det ingen stor extern lansering som vänder sig till användarna. Istället vill vi i första hand säkerställa att alla som berörs av Avtalats introduktion hos parterna, partsbolagen, fackförbunden och arbetsgivarförbunden får den information som behövs för att kunna hänvisa kunderna rätt. Därför vill vi säkerställa att ingen hos er, eller er närstående, som berörs av Avtalats verksamhet missar informationen om etableringen och vad den innebär.

Det är därför du får det här kommunikations-kitet med material och underlag för att du i era kanaler ska kunna kommunicera Avtalat vidare till de målgrupper och via de kanaler som du bedömer är lämpliga.

 

Avtalats budskap

På en övergripande nivå vill vi med Avtalat:

  • Öka kännedomen. Anställda och arbetsgivare ska veta var de ska vända sig med frågor om pension och försäkring via jobbet.
  • Öka förståelsen. Anställda och arbetsgivare ska förstå fördelarna med att ha pension och försäkring via jobbet. De ska känna till försäkringsskyddet. Anställda ska få koll på och ska förstå sin pension och sina möjligheter att påverka den.
  • Öka förtroendet. Anställda och arbetsgivare ska känna stort förtroende för pension och försäkring via jobbet. Anställda ska känna trygghet i sitt försäkringsskydd. Arbetsgivarna ska känna sig trygga i att de erbjuder sina anställda konkurrenskraftiga villkor.
  • Förenkla. Anställda och arbetsgivare ska snabbt och enkelt kunna uträtta alla ärenden samt hämta och lämna uppgifter. Information ska vara lätt att förstå och enkel att hitta.

Nuläge – generell information om pension och försäkring via jobbet

I inledningsskedet finns generell information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är den information som tidigare funnits hos LO, PTK och Finfa.

Det innebär att det från start inte finns individuell, inloggad information hos Avtalat, de inloggade lägena fungerar precis på samma sätt som de gjort tidigare hos AFA Försäkring, Alecta, AMF, Collectum och Fora. Därför är det viktigt att partsbolagen inte tar bort information på exempelvis webbar som gör att information kan saknas av kunderna. Det måste göras i dialog med Avtalat.

Mål

Målet är att öka kännedomen och det upplevda värdet av de kollektivavtalade försäkringarna. Och att göra det på ett så effektivt sätt som möjligt.

Kommunikations-kit

Materialet är fritt för dig att använda, du väljer själv när du vill kommunicera det och i vilka kanaler.

Några saker att tänka på:

När du kommunicerar före årsskiftet finns inte avtalat.se, som publiceras på nyårsdagen. Det kan ändå vara klokt att kommunicera förändringen redan innan, framför allt till egen personal som kan beröras.

Efter årsskiftet kommer informationen om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, som funnits hos LO, PTK och Finfa att tas bort, med hänvisning till Avtalat. Då är det viktigt att se till att kunderna hamnar rätt så snart som möjligt.

För att underlätta kommunikationen finns följande material som du kan använda:

  • Texter, dels generell text, dels texter som är något anpassade för arbetare, tjänstemän respektive arbetsgivare
  • Bilder
  • Information om hänvisning till Avtalat eller avtalat.se
  • Frågor och svar

Utöver detta finns också ett pressmaterial framtaget.

Du väljer själv hur du bäst formulerar det så att det passar era målgrupper, underlaget är till för att underlätta för dig.

Uppföljning

Vi är tacksamma för återkoppling så att vi vet hur era anställda och kunder informerats, så att vi får en sammanhållen bild av hur Avtalat kommuniceras, och lärdomar om hur vi gör det på ett så bra sätt som möjligt för kunderna.

Tack för att du medverkar!

Talespersoner

Pia Carlsson Thörnqvist, kommunikationschef
pia.c.thornqvist@avtalat.se
tel: 0730-97 50 79

Niklas Hjert, VD
niklas.hjert@avtalat.se
tel: 070-689 71 73

Kommunikation och pressansvar

Pia Carlsson Thörnqvist, kommunikationschef
pia.c.thornqvist@avtalat.se
tel: 0730-97 50 79

Jonas Eklund, press (extern)
jonas.eklund@ablepr.se
tel: 0704-93 96 97