Startsida

Frågor och svar om Avtalat

Publicerat 2021-03-18

Vad är Avtalat?

Avtalat är ett nystartat bolag som informerar privata företag och deras anställda om deras kollektivavtalade tjänstepension och försäkringar. Även arbetare inom det kooperativa området berörs.

Varför skapas Avtalat?

Kommunikation av och information kring kollektivavtalad tjänstepension och försäkring behöver förenklas och förtydligas så att alla berörda förstår vad försäkringarna innebär och hur de fungerar. Dagens teknik och digitalisering gör det möjligt att utveckla nya lösningar till lägre kostnader. På sikt ska Avtalat även bli en digital mötesplats där anställda och arbetsgivare kan logga in och hantera sina ärenden. Målet är att öka kännedomen, göra det enklare att förstå och öka det upplevda värdet av de kollektivavtalade försäkringarna.

Vilka står bakom Avtalat?

LO, PTK och Svenskt Näringsliv är gemensamma ägare.

Vad gör Avtalat?

Idag är kunskapen om kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar relativt låg. Avtalats främsta uppgift är att öka kännedomen och kunskapen samt göra det enklare att förstå för de närmare tre miljoner människor som berörs.

När startades Avtalat?

Bolaget startades den 1januari 2021.

Hur är Avtalat kopplat till kollektivavtalen?

Kollektivavtalen består av flera överenskommelser. Avtalat kommer endast att informera om tjänstepension och försäkringarna, inte om något annat i kollektivavtalen (till exempel förhandlingar, arbetstid eller semester).

Vilken pension och vilka försäkringar ingår i kollektivavtalet?

Först och främst: tjänstepension. Sedan finns försäkringar för sjukdom, dödsfall, arbetsskada, föräldraledighet och omställning.

Hur många berörs av kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar?

Närmare 3 000 000 anställda och 200 000 företag.

Var kommer Avtalats kontor att finnas?

Avtalat kommer att finnas på 9 orter indelade i 3 regioner.
Region Norr: Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm.
Region Mitt: Örebro, Linköping, Göteborg.
Region Syd: Växjö, Malmö.

Hur påverkar detta partsbolagen?

Partsbolagen, dvs AFA Försäkring, Alecta, AMF, Collectum och Fora, fortsätter med sina verksamheter. Avtalat ska på sikt bli det gränssnitt dit anställda och arbetsgivare vänder sig, övriga bolag levererar inom det.

Var ska anställda och arbetsgivare vända sig just nu?

För att ta del av generell information kan de vända sig till avtalat.se, som i förekommande fall länkar vidare till AFA Försäkring, Alecta, AMF, Collectum och Fora.