Startsida

Texter om Avtalat

Publicerat 2021-03-18

Här hittar du texter du kan använda för att sprida information om Avtalat. Du väljer själv hur du bäst formulerar det så att det passar era målgrupper, underlaget är till för att underlätta för dig.

Generell text (lång)

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ska bli enklare att förstå. Det är Avtalat!

Avtalat är namnet på det nya bolaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt har bildat. Avtalats ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Idag upplever en del arbetsgivare att det kan vara svårt att hantera och administrera försäkringarna. Många anställda känner inte till vilka förmåner de har. Vilket innebär att många inte placerar sin tjänstepension eller utnyttjar de försäkringar de har rätt till.

Hela syftet med Avtalat är att förenkla för både anställda och arbetsgivare. Genom att parterna samlar allt på en gemensam plattform skapas en översikt som inte har funnits tidigare. Det kommer vara lättare att säkerställa att informationen är enhetlig. Den här gemensamma satsningen är historisk och kommer på sikt innebära stora fördelar – både för anställda och arbetsgivare!

Från och med 2021 kommer information som tidigare har funnits hos LO, PTK och Svenskt Näringsliv flyttas till avtalat.se. Till en början kommer sajten ha ett öppet läge med generell information. Men på sikt, senast 2024, ska både anställda och arbetsgivare kunna logga in och utföra alla uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för privatanställda samt arbetare inom det kooperativa området. Då kommer det till skillnad från idag räcka att komma ihåg en enda sak: avtalat.se.

Generell text (kort)

Avtalat gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring enklare att förstå

Avtalat är det nya bolaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt har bildat. Avtalats ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om tjänstepension och försäkring samt arbetare inom det kooperativa området. Den här gemensamma satsningen är historisk och kommer på sikt innebära stora fördelar – både för anställda och arbetsgivare! Information och tjänster som tidigare har funnits hos de tre parterna, flyttas alltså från och med 2021 till avtalat.se. Det gäller till exempel Facket försäkrar, försäkringsinformation från PTK (inklusive Rådgivningstjänsten) och Finfa.
Text för arbetare (lång)

Allt om din kollektivavtalade tjänstepension och försäkring på ett ställe. Det är Avtalat!

Du som omfattas av kollektivavtal och är privatanställd eller anställd inom det kooperativa området har bra trygghet tack vare tjänstepension och försäkringar. De ger dig ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå hur tjänstepensionen och försäkringarna fungerar.

Avtalat har bildats gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På sikt kommer du kunna logga in och ha tillgång till digitala tjänster.

Idag är det många som inte ens ansöker om ersättning de har rätt till. Därför måste det bli enklare vilket är Avtalats främsta mål. Genom att samla information och tjänster från de tre parterna på ett ställe, kommer du få en bättre översikt.

Redan från årsskiftet kommer information som du tidigare har hittat på till exempel lo.se/start/facket_forsakrar flyttas till avtalat.se.

Text för arbetare (kort)

En ny plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Du som omfattas av kollektivavtal och är privatanställd eller anställd inom det kooperativa området har en väldigt bra trygghet: tjänstepension och ett antal försäkringar. Nu startas det nya bolaget Avtalat av LO, PTK och Svenskt Näringsliv, som kommer att göra det enklare för dig att förstå din pension och dina försäkringar – så du tar del av dem. Information och tjänster som tidigare har funnits hos de tre parterna, till exempel hos Facket försäkrar, samlas från och med 2021 på avtalat.se. På sikt kommer det vara möjligt att logga in, de digitala tjänsterna kommer kontinuerligt utvecklas och bli mer omfattande.

Text för tjänsteman (lång)

Allt om din kollektivavtalade tjänstepension och försäkring på ett ställe. Det är Avtalat!

Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det kommer längre fram finnas ett inloggat läge, som kontinuerligt kommer utvecklas och bli mer omfattande.

Genom att samla information och tjänster från de tre parterna på ett ställe, kommer du få en bättre översikt.

Från och med 2021 kommer information som du tidigare har hittat hos PTK flyttas till avtalat.se. Där kan du även logga in och få gratis rådgivning om din tjänstepension, för en genomtänkt pension och en tryggare framtid!

Text för tjänsteman (kort)

En ny plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Du som privatanställd med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar. Nu startas det nya bolaget Avtalat av PTK, LO och Svenskt Näringsliv, som kommer att göra det enklare för dig att förstå dessa förmåner och vad de innebär. Information och tjänster som tidigare har funnits hos PTK samlas från och med 2021 på avtalat.se. Där kan du även logga in och få gratis rådgivning om din tjänstepension, för en genomtänkt pension och en tryggare framtid!

Text för arbetsgivare (lång)

En plattform för administration av kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.
Jo det är sant, det är Avtalat!

Som arbetsgivare med kollektivavtal inom privat sektor ger du otroligt bra förmåner till dina anställda: tjänstepension och försäkringar. Marknadens bästa lösningar, vilket vi är stolta över! Däremot vet vi att det kan vara svårt att hantera försäkringarna för dina anställda. Det är många aktörer och inloggningsuppgifter att hålla reda på. Vi vill göra det enklare, därför startar vi Avtalat.

Avtalat har bildats gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Bolagets ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om tjänstepension och försäkring. På sikt kommer det vara möjligt att logga in och administrera försäkringarna direkt på avtalat.se.

Det stora målet är att det ska bli enklare för både dig och dina anställda. Genom att samla information, tjänster och checklistor på en gemensam plattform kommer du få en bättre översikt. Du och dina anställda får samma information, uttryckt på samma sätt. Det kommer innebära att dina anställda och potentiella nya medarbetare förstår värdet av de förmåner du erbjuder!

Från och med årsskiftet 2021 kommer information som du tidigare har hittat på t.ex. finfa.se flyttas till avtalat.se. Till en början lanseras generell information. Men på sikt, senast 2024, ska både du och dina anställda kunna logga in och utföra uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Text för arbetsgivare (kort)

En ny plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Som arbetsgivare med kollektivavtal inom privat sektor ger du otroligt bra förmåner till dina anställda: tjänstepension och försäkringar. Nu startas det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda. Information som tidigare har funnits hos de tre parterna, till exempel på finfa.se, samlas från och med årsskiftet på avtalat.se. Senast 2024 kommer det även finnas kompletta inloggade lägen för dig och dina anställda, där ni kan utföra uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.