Startsida

Gilla Jobbet

Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att öka kunskaper och engagemang inom arbetsmiljöområdet.

Gilla Jobbet vänder sig främst till dig som är chef eller skyddsombud och våren 2022 är det dags för nästa gång.