Startsida

Bjud in till Gilla Jobbet!

Publicerat 2021-09-01

Berätta för era medlemmar om Gilla Jobbet! Här har vi plockat ut texter om Gilla Jobbet för att underlätta för er som informerar om eventet.

En generell text

Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Gilla Jobbet arrangeras av Afa Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och regionssektorn.