Om uppdraget bolagsstyrelseledamot

Här finns material för att informera om hur det är vara arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse. Berätta för era medlemmar om detta på era webbplatser.

Du behövs i bolagsstyrelsen

Bolagsstyrelserepresentation är en viktig form av arbetstagarinflytande, och något som gagnar både företag och anställda.

Ylva Peterson ansvarig bolagsstyrelsefrågor Läs mer om uppdraget

Rollen som bolagsstyrelseledamot

Vilket ansvar har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Hur kan jag påverka? Har jag rätt till arvode? Få svar på de här frågorna och många fler på PTK:s utbildningar.