Om uppdraget bolagsstyrelseledamot

Här finns material för att informera om hur det är att vara arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse.

Rollen som bolagsstyrelseledamot

Vilket ansvar har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Hur kan jag påverka? Har jag rätt till arvode? Få svar på de här frågorna och många fler på PTK:s utbildningar.