Uppdraget som bolagsstyrelseledamot

Publicerat 2021-03-18

Bolagsstyrelserepresentation är en viktig form av arbetstagarinflytande, och något som gagnar både företag och anställda. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse.

Genom att ha arbetstagarledamöter i bolagsstyrelsen får de anställda insyn och inflytande i företaget, samtidigt som den övriga styrelsen får ta del av arbetstagarnas kunskap om företaget. Syftet med detta är att bidra till ett stabilt och långsiktigt lönsamt företag, vilket i sin tur är en förutsättning för att de anställda ska ha fortsatt anställning och goda villkor.

Rollen som ledamot är inte facklig. Ledamöterna representerar samtliga anställda oavsett vilket förbund de tillhör.

Hur utses representanterna?

Representanterna utses av de lokala arbetstagarorganisationerna i företaget, som är bundna av kollektivavtal. Det är vanligt att PTK- och LO-grupperna på företaget utser varsin ordinarie ledamot och varsin suppleant. Det är bra att få så bred spridning i representationen som möjligt, både geografiskt och mellan olika fackliga organisationer.

Det är en klar fördel de som utses är medlemmar i en klubbstyrelse. Det bör dock inte vara klubbordföranden eller MBL-förhandlaren som ska ta på sig uppdraget som representant i styrelsen.